WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Artykuły

Regulamin konkursu 'OnlyEko'

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem konkursu „OnlyEko” jest ogólnopolski portal Wegemaluch.pl, zwany dalej "Organizatorem".
1.a Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym regulamie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundatorem nagród jest OnlyEko.pl zwanym dalej "Fundatorem"
3. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu Wegemaluch.pl.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych :)
5. Czas nadsyłania prac konkursowych: od 20.05.2013 do 28.05.2013 r. do godz. 20.00.

§ 2. CELE KONKURSU:

1. Promowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie do używania zdrowej wody kokosowej jako alternatywy w napojach.

§ 3. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

1. Zadaniem uczestników jest przesłanie przepisu lub przepisów na napój lub danie z wykorzystaniem wody kokosowej Chi.

2. Zgłoszenia dokonuje uczestnik - w przypadku osób pełnoletnich, lub rodzic / opiekun prawny - w przypadku osób niepełnoletnich, przesyłajac:

a) Pracę konkursową - należy opublikować w "przepisach" portalu wegemaluch.pl (dodaj przepis) i wklejeniem linka do niego w odpowiednio oznaczonym wątku konkursowym forum wegemaluch.pl.

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne,

2. W konkursie biorą udział wszystkie zakwalifikowane prace konkursowe,

3. Uczestnik, nadsyła dowolną liczbę zgłoszeń na konkurs.

4. Prace do konkursu kwalifikuje organizator,

5. Zostaje przyznana 1 nagroda główna - Pack 12 kartoników wody kokosowej Chi 0,33l i koszulka firmowa wody kokosowej Chi.

§ 5. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciagu 7 dni kalendarzowych od ostatecznej daty przyjmowania prac. Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą.

2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomosci uczestników konkursu na stronie internetowej wegemaluch.pl

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu na stronie wegemaluch.pl.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu doręczenia nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Dane osobowe przekazane w celu realizacji dostawy nagrody są usuwane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysyłki nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5. Nie istnieje możliwość przekazania nagrody osobie trzeciej, zamiany nagród na wartość pieniężną lub inne towary.

§ 6. NAGRODY

1. Dla zwycięzcy przyznana zostanie 1 nagroda główna – laureat otrzyma Pack wody kokosowej Chi 0,33l i koszulka firmowa wody kokosowej Chi ufundowane przez OnlyEko.pl

2. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

§ 7. Nadużycia

1. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym a w szczególności:

1.a wykrycia głosowania z tego samego komputera na różnych kontach użytkowników,

1.b wykrycia głosowania przez zewnętrzne serwery proxy,

1.c używania sieci komórkowych celem częstej zmiany IP.

Organizator dyskwalifikuje oddane w ten sposób głosy.

2. W przypadku powtarzania się przypadków omijania zabezpieczeń przed nadużyciami Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta / kont użytkownika bezpowrotnie.

§ 8. Uwagi Końcowe

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z prac konkursowych, a szczególnie do ich publikowania na stronach internetowych Organizatora, Patronów i Fundatorów Konkursu oraz późniejszego wykorzystania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na które nie miał wpływu, lub które powstały bez jego winy, w szczególności za: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione; problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego, lub niezależnych od Organizatora, nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy konkursowej.

5. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?