WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Artykuły

Zmiany w becikowym od 2012 roku

Becikowe, to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzona została ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67). Wraz z nadejściem 2012 roku zasady przyznawania becikowego nieco się zmienią.

Becikowe przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Do becikowego mają prawo wszyscy rodzice, bez względu na status materialny czy cywilny. Jedynym warunkiem jest posiadanie aktu urodzenia dziecka. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) stanowi również, że świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.

Ubiegając się o becikowe należy  złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywał termin 3 miesięcy). Należy pamiętać, że wniosek złożony bez zachowania powyższego terminu nie zostanie rozpoznany. Wzór wniosku dołączony jest do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży z 2010 r. ( można go również znaleźć pod artykułem).

Becikowe, to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzona została ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67). Wraz z nadejściem 2012 roku zasady przyznawania becikowego nieco się zmienią.

Becikowe przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Do becikowego mają prawo wszyscy rodzice, bez względu na status materialny czy cywilny. Jedynym warunkiem jest posiadanie aktu urodzenia dziecka. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) stanowi również, że świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.

Ubiegając się o becikowe należy  złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywał termin 3 miesięcy). Należy pamiętać, że wniosek złożony bez zachowania powyższego terminu nie zostanie rozpoznany. Wzór wniosku dołączony jest do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży z 2010 r. ( można go również znaleźć pod artykułem).

Dokumenty

Do tej pory do wypłaty becikowego wystarczyło udowodnić (na dowolnym druku), że przez całą ciążę kobieta chociaż raz była badana przez lekarza ginekologa lub położną. Od stycznia 2012 roku przepis ten ulega zaostrzeniu. Świadczenie będzie się należało bowiem tylko tym kobietom, które udowodnią, że były pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży. Potrzebne jest zatem stosowne zaświadczenie, o którego istnieniu powinni wiedzieć również lekarze prowadzący ciążę.

Do wniosku o becikowe należy zatem dołączyć następujące dokumenty:
- dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe;
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
- pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców;
- zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży.

 
Według Ministerstwa Zdrowia becikowe otrzymają również kobiety, którym po 1 listopada 2009 r. odmówiono jego wypłaty, bo nie potrafiły udowodnić, że przebywały pod stałą opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży. Po wejściu w życie nowych przepisów będą miały prawo ponownie ubiegać się o wypłatę pieniędzy w urzędach gmin i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

źródło: http://www.urlopojcowski.infoCieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?