WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Regulamin konkursu 'Wiosna W Kuchni Pięciu Przemian'

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem konkursu „Wiosna W Kuchni Pięciu Przemian” jest ogólnopolski portal Wegemaluch.pl, zwany dalej "Organizatorem".
1.a Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym regulamie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundatorem nagród jest wydawnictwo Illuminatio.pl zwana dalej "Fundatorem"
3. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu Wegemaluch.pl.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych :)
5. Czas nadsyłania prac konkursowych: od 08.04.2013 godz 9.00 do 21.03.2013 godz. 20.00

§ 2. CELE KONKURSU:

1. Zachęta do przygody w kuchni. Poszerzanie wiedzy o wartościach odżywczych warzyw, owoców i roślin strączkowych.

§ 3. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

1. Zadaniem uczestników jest odpowiedź na pytanie zadane w konkursie.

2. Zgłoszenia dokonuje uczestnik - w przypadku osób pełnoletnich, lub rodzic / opiekun prawny - w przypadku osób niepełnoletnich, przesyłajac:

a) Pracę konkursową - należy przesłać korzystając z podanego w konkursie formularza kontaktowego.

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

2. W konkursie biorą udział wszystkie zakwalifikowane prace konkursowe.

3. Uczestnik, nadsyła dowolną ilość zgłoszeń / przepisów na konkurs.

4. Prace do konkursu kwalifikuje organizator.

5. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród nadesłanych, kompletnych i prawidłowych odpowiedzi w drodze głosowania internetowego przeprowadzonego przez Organizatora na odopowiednio oznaczonej stronie głosowania.

7. Zostaje przyznana trzy pojedyncze nagrody - książka 'Wiosna W Kuchni Pięciu Przemian' autorstwa Anny Czelej

§ 5. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciagu 7 dni kalendarzowych od ostatecznej daty przyjmowania prac. Zwycięzca otrzyma nagrodę pocztą.

2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomosci uczestnika konkursu na stronie internetowej wegemaluch.pl

3. Lauret zostanie powiadomiony o wynikach konkursu na stronie wegemaluch.pl.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestnika konkursu będą przez niego przetwarzane w celu doręczenia nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Dane osobowe przekazane w celu realizacji dostawy nagrody są usuwane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysyłki nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5. Nie istnieje możliwość przekazania nagrody osobie trzeciej, zamiany nagród na wartość pieniężną lub inne towary.

§ 6. NAGRODY

1. Dla zwycięzcy przyznana zostaje nagroda w postaci książki 'Wiosna W Kuchni Pięciu Przemian' autorstwa Anny Czelej ufundowanej przez wydawnictwo Illuminatio.pl

2. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

§ 7. Uwagi Końcowe

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z prac konkursowych, a szczególnie do ich publikowania na stronach internetowych Organizatora, Patronów i Fundatorów Konkursu oraz późniejszego wykorzystania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na które nie miał wpływu, lub które powstały bez jego winy, w szczególności za: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione; problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego, lub niezależnych od Organizatora, nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy konkursowej.

5. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.
Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?