WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

'Dialog' międzypokoleniowy

młodzi ludzie szanują starszychWszystko miało miejsce w pewien wiosenny, ciepły dzień. Spacerowałam z moim, wtedy niespełna dwuletnim dzieckiem, po parku, gdy nagle Kaja podbiegła do siedzącego na ławce starszego około 80-letniego mężczyzny i położyła mu głowę na kolanach. Po czym pobiegła dalej. Zamurowało mnie, a Pan popatrzył na mnie w tak niesamowity sposób – jego oczy wyrażały radość i wdzięczność z tak niespodziewanej i zapewne niepowtarzalnej sytuacji. Kaja przez ten ułamek sekundy przekazała ogromny ładunek pozytywnych i cudownych emocji.
Zachowanie mojego dziecka uświadomiło mi, że relacje młodzi – starzy oparte na wzajemnym szacunku są możliwe. I może właśnie dzięki takim cudownym Istotom jak dzieci, dorośli zrozumieją, że świat oparty na stereotypach nie rysuje się w różowych barwach.

Źródła konfliktu
Aleksandra Kaniewska i Marzena Haponiuk z Instytutu Obywatelskiego uważają, że konflikt pokoleń występuje w Polsce i innych krajach świata od zawsze i prawdopodobnie nie ma możliwości całkowicie go uniknąć. Wiąże się on z tempem zmian cywilizacyjnych i społecznych, konfilt międzypokoleniowyktóre potęgują niezrozumienie między przedstawicielami młodszego i starszego pokolenia. Sytuacji nie poprawia medialna retoryka, która przedstawia ostatni etap życia jako nieproduktywny, jałowy, akcentując koszty, jakie młodsze społeczeństwo ponosi na rzecz osób starszych. Ale jako że zmiany, także demograficzne, mogą tylko przyspieszyć, warto zastanowić się, jak budować międzypokoleniowe porozumienie.

Najlepszym przykładem konfliktu są sytuacje z komunikacji publicznej. Brak chęci ustępowania miejsca osobom starszym czy zbyt głośne rozmowy to najczęstsze argumenty padające z ust starszych. Z kolei starsi w oczach młodych głównie narzekają i ich strofują. Takie podejście jest efektem własnych doświadczeń, ale też panujących stereotypów. Nie wszyscy młodzi nie ustępują miejsca. Nie wszyscy starsi pouczają i krytykują.

starość nie radośćBy współpraca międzypokoleniowa dobrze się układała należy dążyć do tego, aby obie te grupy zdawały sobie sprawę z funkcjonujących stereotypów oraz spotykały się ze sobą jak najczęściej, aby przez lepsze poznanie móc je skutecznie i efektywnie niwelować. Niestety, płaszczyzn spotkań jest niewiele. Kiedyś miejscem spotkań międzypokoleniowych były wielopokoleniowe rodziny. Dziś rodziny z dziećmi mieszkające wspólnie z dziadkami należą do rzadkości.

Dodatkowo, w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w której starość to dezaktywacja społeczna. Starsi wycofują się z przestrzeni publicznej i społecznej. Po części to wynik złej sytuacji materialnej polskich starszaków. A częściowo dzieje się tak z braku dopasowania do zmian kulturowych po roku 1989. Zdaniem profesora Janusza Czapińskiego starsi Polacy niezbyt dobrze czują się w obecnych realiach. Dominujący kult młodości spycha ich w ich odczuciu na margines życia społecznego. Trudno się zatem dziwić, że efektem mogą być trudności w relacjach z młodymi.

młodzi ludzie szanują starszychWszystko miało miejsce w pewien wiosenny, ciepły dzień. Spacerowałam z moim, wtedy niespełna dwuletnim dzieckiem, po parku, gdy nagle Kaja podbiegła do siedzącego na ławce starszego około 80-letniego mężczyzny i położyła mu głowę na kolanach. Po czym pobiegła dalej. Zamurowało mnie, a Pan popatrzył na mnie w tak niesamowity sposób – jego oczy wyrażały radość i wdzięczność z tak niespodziewanej i zapewne niepowtarzalnej sytuacji. Kaja przez ten ułamek sekundy przekazała ogromny ładunek pozytywnych i cudownych emocji.
Zachowanie mojego dziecka uświadomiło mi, że relacje młodzi – starzy oparte na wzajemnym szacunku są możliwe. I może właśnie dzięki takim cudownym Istotom jak dzieci, dorośli zrozumieją, że świat oparty na stereotypach nie rysuje się w różowych barwach.

Źródła konfliktu
Aleksandra Kaniewska i Marzena Haponiuk z Instytutu Obywatelskiego uważają, że konflikt pokoleń występuje w Polsce i innych krajach świata od zawsze i prawdopodobnie nie ma możliwości całkowicie go uniknąć. Wiąże się on z tempem zmian cywilizacyjnych i społecznych, konfilt międzypokoleniowyktóre potęgują niezrozumienie między przedstawicielami młodszego i starszego pokolenia. Sytuacji nie poprawia medialna retoryka, która przedstawia ostatni etap życia jako nieproduktywny, jałowy, akcentując koszty, jakie młodsze społeczeństwo ponosi na rzecz osób starszych. Ale jako że zmiany, także demograficzne, mogą tylko przyspieszyć, warto zastanowić się, jak budować międzypokoleniowe porozumienie.

Najlepszym przykładem konfliktu są sytuacje z komunikacji publicznej. Brak chęci ustępowania miejsca osobom starszym czy zbyt głośne rozmowy to najczęstsze argumenty padające z ust starszych. Z kolei starsi w oczach młodych głównie narzekają i ich strofują. Takie podejście jest efektem własnych doświadczeń, ale też panujących stereotypów. Nie wszyscy młodzi nie ustępują miejsca. Nie wszyscy starsi pouczają i krytykują.

starość nie radośćBy współpraca międzypokoleniowa dobrze się układała należy dążyć do tego, aby obie te grupy zdawały sobie sprawę z funkcjonujących stereotypów oraz spotykały się ze sobą jak najczęściej, aby przez lepsze poznanie móc je skutecznie i efektywnie niwelować. Niestety, płaszczyzn spotkań jest niewiele. Kiedyś miejscem spotkań międzypokoleniowych były wielopokoleniowe rodziny. Dziś rodziny z dziećmi mieszkające wspólnie z dziadkami należą do rzadkości.

Dodatkowo, w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w której starość to dezaktywacja społeczna. Starsi wycofują się z przestrzeni publicznej i społecznej. Po części to wynik złej sytuacji materialnej polskich starszaków. A częściowo dzieje się tak z braku dopasowania do zmian kulturowych po roku 1989. Zdaniem profesora Janusza Czapińskiego starsi Polacy niezbyt dobrze czują się w obecnych realiach. Dominujący kult młodości spycha ich w ich odczuciu na margines życia społecznego. Trudno się zatem dziwić, że efektem mogą być trudności w relacjach z młodymi.

Co na to badania?

Marcin Zagórowski, psycholog społeczny, w swojej pracy dyplomowej podjął się zbadania postaw wobec odmiennej grupy wiekowej wśród ludzi młodych i starszych. W pracy tej, dziadek i babcia i dzieckopostawa była rozumiana jako trzyczęściowy model, zgodnie z którym całościowa postawa przyjmowana przez jednostkę składa się z trzech komponentów: poznawczego, afektywnego (emocjonalnego) i behawioralnego (zachowania). Według wielu badaczy te trzy komponenty, chociaż powiązane ze sobą, są od siebie względnie niezależne. Analiza wyników przeprowadzonego badania wykazała, że zarówno młodzi jak i starsi w większym stopniu zgadzali się z twierdzeniami pozytywnymi niż negatywnymi, zarówno dla poznawczego jak i emocjonalnego komponentu postawy wobec odmiennej grupy wiekowej. W opisywanej tu pracy, zmierzono także dwa dodatkowe parametry, mianowicie potrzebę poznania oraz samoocenę.

Jakkolwiek samoocena nie odbiega od swojego potocznego znaczenia, to z drugim parametrem bywa różnie. Gwoli wyjaśnienia zatem, 'potrzeba poznania' to „tendencja jednostki do indywidualnego zaangażowania i czerpania przyjemności z myślenia”. Potrzeba ta jest często kojarzona z aktywnością poznawczą, nastawieniem na przyszłość, umiejętnością korzystania z e-technologii, czyli z ważnymi elementami związanymi z jakością życia seniorów we współczesnym świecie”.

Wyniki badań określiły osoby starsze jako jednostki o wyższej samoocenie. Z rozmów przeprowadzonych z badanymi w tej grupie można stwierdzić, że dominującym podejściem osób starszych jest pozytywny ogląd świata. Możliwe, że kształtowana i umacniana przez lata samoocena nie uległa jednak zbyt dużemu zachwianiu lub też badani pozytywnie zbilansowali własne życie. Zdarzają się też wśród osób starszych postawy negatywne, w które badani włączają także siebie (jestem stary(a), schorowany(a)). Można przyjąć że wynikają one z braku zgody na własne starzenie się. Trudno jednak określić wpływ takiej ogólnej postawy na wyniki przeprowadzonego badania.

Wyniki na skali potrzeby poznania uzyskane przez osoby starsze wydają się zaprzeczać strzy ludzie ciekawi światatwierdzeniu wypowiedzianym przez jedną z osób badanych w grupie osób starszych, że im człowiek starszy tym mniej ciekawy świata, co sugerowało spadek tej potrzeby w raz z wiekiem. Zdaniem autora badań, wiek wydaje się być tylko jednym z czynników wpływającym na potrzebę poznania. Innym, może być brak szerokiej oferty aktywności skierowanych do osób starszych.

Podobnie w przypadku drugiej grupy, wyniki uzyskane na skali potrzeby poznania podważyły stereotyp, zgodnie z którym grupę osób młodych postrzega się (w porównaniu do osób starszych) jako ludzi o wyższej potrzebie poznania. Efekt ten ma być powiązany ze swoistą stymulacją, jakiej są poddawani w trakcie całego procesu edukacyjnego. Innym źródłem stymulacji może być przykaz szybkości życia. Żeby móc sprostać takiemu nakazowi, trzeba coraz szybciej orientować się w zmianach zachodzących w środowisku, co z kolei wymusza ciągły trening zdolności poznawczych i może w efekcie prowadzić do (w pewnym sensie sztucznego) zwiększania potrzeby poznania. Reasumując, poziom potrzeby poznania w obu grupach był bardzo zbliżony.

Wychowanie

konflikt międzypokoleniowyAby z wiekiem młodzi ludzie nabierali szacunku, tolerancji i zrozumienia dla osób starszych potrzebna jest edukacja. „W tym przypadku najlepszą edukacją zdaje się praktyka, czyli zwiększanie kontaktu między młodszym a starszym pokoleniem. W Azji (Japonia, Korea Pd., Wietnam), gdzie starzejące się społeczeństwo wymusiło na państwu (ale też i rynku( dostosowanie swoich usług do wymagań ludzi starszych, seniorzy są wszędzie: w teatrach i kinach, korzystając z oferty sportowej (fitness kluby, parki) czy gastronomicznej. Oczywiście, w budowaniu pełnej szacunku postawy do starszych pomaga konfucjańska tradycja, która na pierwszym miejscu stawia rodzinę, do tego wielopokoleniową. W Azji starsi, tzw. starszyzna, traktowani są z ogromnym szacunkiem przez wzgląd na swoje doświadczenie i życiową mądrość. Co ciekawe, także w sytuacjach biznesowych większą przewagę mają osoby starsze, bo budzą większe zaufanie. Młodzi obserwują w domach, jak ich rodzice z pietyzmem traktują swoich rodziców. Obcowanie ze starszymi jest dla wielu młodych Chińczyków czy Japończyków jak nauka – przekazywanie wiedzy i doświadczeń z pokolenia na pokolenie.

Z kolei w Wielkiej Brytanii w jednym z niedawnych badań poziomu szczęścia okazało się, że najbardziej zadowoleni z życia są właśnie emeryci. Bierze się to z pewnością z ich stabilnej sytuacji materialnej, przy jednoczesnym utrzymaniu/poprawie jakości życia i zdrowia. Z pewnością ułatwia to budowanie pełnej szacunku i radości postawy starszych wobec młodszych i vice versa.

W Polsce tymczasem starość to wciąż nie radość. Oglądamy ją w negatywnym świetle – w mediach i na co dzień. Co należałoby zatem zrobić? W pierwszej kolejności z pewnością przydałoby się odczarować starość – nie pokazywać jej jako schyłku życia, ale jego jesieni, wciąż pełnej kolorów. Tu oprócz kampanii społecznych adresujących konkretne problemy (np. pomoc dla starszych czy ustępowanie im miejsca w komunikacji miejskiej), powinno się pomyśleć o pokazywaniu pewnych dobrych wzorców w kulturze popularnej – filmach i serialach. Ciepłe, wspierające rodziny wielopokoleniowe mogłyby stać się bohaterami masowej wyobraźni tak samo jak „młodzi i wykształceni z wielkich miast” - mówią Aleksandra Kaniewska i Marzena Haponiuk z Instytutu Obywatelskiego.

Światełko w tunelu

 

Naturalną drogą do zmiany podejścia obu grup społecznych do siebie jest między innymi wolontariat, który poprawia wzajemne relacje. „Może się odbywać poprzez pomoc osobom starszym w codziennych czynnościach m.in. zakupach, wspólnym czytaniu czy spacerach. edukacja młodychOsoby starsze z kolei mogą dzielić się z młodymi swoim doświadczeniem, mądrością życiową oraz – co dziś chyba jest niezwykle cennym zasobem - kapitałem czasu wolnego. Na szczęście coraz częściej już tak się dzieje – wiele organizacji pożytku publicznego, o czym Instytut Obywatelski pisze w najnowszej serii komentarzy Lupa, mocno korzysta z pomocy seniorów” - dodają Aleksandra Kaniewska i Marzena Haponiuk z Instytutu Obywatelskiego.
Przez działalność charytatywną na rzecz osób starszych, świat i relacje zmieniają wolontariusze działający przy Stowarzyszeniu Mali Braci Ubodzy. Jak mówi Joanna Jaworska młodzi ludzie odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. Organizują krótkie wycieczki za miasto. Pamiętają o uroczystościach typu urodziny czy imieniny podopiecznych. Do Stowarzyszenia zwracają się młodzi z różnych pobudek. W kwestionariuszach, wolontariusze argumentują chęć pomocy w różny sposób, m.in. „Ta działalność wyzwala w wolontariuszach w Domu Pomocy Społecznej zobaczyłam, że obecność drugiej osoby dla starszych osób jest czymś ważnym i cennym”, „Chciałabym podzielić się tym, co mam z osobami starszymi, sprawić aby poczuli się potrzebni”, „Uważam, że jest to grupa społeczna w szczególności narażona na marginalizację, a nadal jest zbyt mało akcji i działań, które mogłyby temu zapobiegać”, „Myślę, że starsi ludzie potrzebują dużo więcej opieki i ciepła niż ktokolwiek inny, a szczególni ci samotni”, „Ponieważ nie mam teraz kontaktu z dziadkami, ponieważ studiuję poza rodzinna miejscowością, a lubię przebywać z osobami starszymi - mogę się od nich wiele dowiedzieć, a przy tym pomóc im, aby nie żyli w odosobnieniu”.

Edukacja


Oczywiście obok szkoły, ogromną rolę na rzecz wspierania dialogu międzypokoleniowego mogą odegrać lokalne stowarzyszenia, wiejskie świetlice czy domy kultury. Coraz częściej również wnuczka i babciawładze lokalne i rządowe poprzez media angażują się w „poprawę” relacji młodzi – starzy. Przykładem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które jest realizatorem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej wyprodukowano spot telewizyjny pt. „Nie krzywdź, a nie będziesz krzywdzony”, który był emitowany bezpłatnie w Telewizji Polskiej oraz Telewizji TVN. Ponadto, wydano poradnik dla profesjonalistów pracujących z osobami starszymi i niepełnosprawnymi - doznającymi przemocy w rodzinie. Spot telewizyjny znalazł uznanie zarówno wśród społeczeństwa a także wśród profesjonalistów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kształtowanie postaw osób młodych wobec starszego pokolenia czy też wobec niepełnosprawności powinno rozpoczynać się od najwcześniejszego etapu edukacji. Kampanie społeczne oraz oddziaływania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży stanowią dodatkowy element edukacyjny, który przyczyni się do niwelowania negatywnych postaw wobec osób starszych. To małe kroki w wielkiej sprawie…


magda sikoń
Magdalena Sikoń, wegetarianka. Redaktor naczelna portalu wegemaluch.pl. Miłośniczka wszystkiego co piękne i dobre. Prywatnie szczęśliwa kobieta i mama cudownej Kai, wegetarianki. Artykuł ukazał się w kwietniowym miesięczniku Vege
(nr 04/13)

 


Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Poprzedni Następny
Bezpieczny wypoczynek a COVID

Bezpieczny wypoczynek a COVID

Newsy

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz...

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Newsy

Trzy, dwa, jeden - start, czyli wrześniowy powrót do szkoły. W tym roku jakoś tak inaczej bo 02. września. I się zacznie, bo patrząc na kalendarz dni wolnych łatwo rodzice...

Sprawność fizyczna dzieci na coraz gorsza

Sprawność fizyczna dzieci na coraz gorsz…

Newsy

Eksperci szacują, że jedynie 24 proc. dzieci w Polsce spełnia zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej, ćwicząc co najmniej godzinę dziennie. Sprawność młodego pokolenia z dekady na dekadę systematycznie spada. Rośnie...

Zakaz odwożenia dzieci do szkoły

Zakaz odwożenia dzieci do szkoły

Newsy

Pomysł zrodził się w Wiedniu w 2018 roku. Miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. W konsekwencji między godziną 0745 a 0815 zamknięto ruch na drodze, przy...

Za dużo cukru

Za dużo cukru

Newsy

Dziesięciolatki w Anglii spożywają ogromne ilości cukru. Normy spożycia równe są zaleceniom dla osiemnastolatków. Takie wnioski płyną z raportu opublikowanego przez angielskie ministerstwo zdrowia.  Dzieciaki jedzą o około osiem kostek...

'Szczepimy, bo myślimy'

'Szczepimy, bo myślimy'

Newsy

'Szczepimy bo myślimy' - to nowa obywatelska inicjatywa obywatelska, która ma dać możliwość samorządom uznania obowiązku szczepień za jeden z kryteriów przyjęcia do żłobka lub przedszkola. Wspomniana inicjatywa to pomysł...

Dołącz do Akademii Elfów Świętego Mikołaja!

Dołącz do Akademii Elfów Świętego Mikoła…

Newsy

Fundacja Zwalcz Nudę już po raz VI zaprasza na świąteczny cykl rodzinnych gier miejskich. Wyrusz z nami w podróż w czasie, pomóż zorganizować niezapomniane świąteczne przyjęcie w klimacie lat 20...

Ognisko Odry w Pruszkowie

Ognisko Odry w Pruszkowie

Newsy

Powiat pruszkowski w województwie mazowieckim dołączył właśnie do miejsc, gdzie pojawiło się kolejne ognisko epidemiczne związane z zachorowaniami na odrę. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pruszkowie niezwłocznie podjęła wszelkie działania mające...

Nieszczepione dzieci a publiczna edukacja

Nieszczepione dzieci a publiczna edukacj…

Newsy

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej chce aby w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, do żłobków, przedszkoli i szkół przyjmowane były jedynie dzieci zaszczepione. Taki apel Naczelna Izba wystosowała do...

Piknik na Białołęce

Piknik na Białołęce

Newsy

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich miłośników bajki o Królewnie Śnieżce i 7 krasnoludkach na pełny emocji i atrakcji piknik dla rodzin, który odbędzie się w Galerii Północnej 22 września od godziny...

Witaj szkoło 2018/2019

Witaj szkoło 2018/2019

Newsy

Podwyżki dla nauczycieli, dzień tornistra, obchody Niepodległości, e-legitymacja - czyli nowy rok szkolny 2018/2019 według reformy Minsterstwa Edukacji Narodowej.  W poniedziałek, 3 września br. ponad 4,5 mln uczniów z blisko 24...

Zwiększenie ochrony prawnej zwierząt

Zwiększenie ochrony prawnej zwierząt

Newsy

Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet zmian w ustawie...

Neandertalczyk wegetarianinem?

Neandertalczyk wegetarianinem?

Newsy

Niektórzy Neandertalczycy byli wegetarianami, którzy używali naturalnych form penicyliny i aspiryny. Zdaniem naukowców najwyraźniej Neandertalczycy posiadali dobrą wiedzę o roślinach leczniczych, stosowanie antybiotyków byłoby bardzo zaskakujące, ponieważ jest to ponad 40...

Co najczęściej słyszą wegetarianie?

Co najczęściej słyszą wegetarianie?

Newsy

W ostatnim czasie liczba brytyjskich wegetarian i wegan gwałtownie wzrosła. Coraz więcej ludzi jest przekonanych o korzyściach zdrowotnych i środowiskowych związanych z odstawieniem mięsa i produktów zwierzęcych. Mimo że roślinny sposób...

Weganin w Paryżu. Przewodnik

Weganin w Paryżu. Przewodnik

Newsy

Weganin w Paryżu nie ma łatwego życia chociaż to przecież stolica światowej gastronomii. Przeciętny Francuz zrozumie, że nie chcecie jeść mięsa, ale już za fanaberie uzna wykluczenie z diety produktów mlecznych...

Portugalia przyjazna weganom

Portugalia przyjazna weganom

Newsy

Portugalski parlament zatwierdził zmiany w obowiązującym prawie i wprowadził obowiązek zapewnienia wegańskich posiłków w portugalskich publicznych stołówkach działających m.in. w szkołach, na uniwersytetach, w więzieniach czy w szpitalach. Placówki mają ok...

Warszawskie Dni Rodzinne 2017

Warszawskie Dni Rodzinne 2017

Newsy

Tęsknicie za wiosną? Nie macie pomysłów na rodzinne, zimowe wypady? Brakuje Wam słońca? Nie martwcie się! Jak co roku Zwalcz Nudę wraz z Miastem Stołecznym Warszawa pomoże Wam przetrwać wiosenne...

Zmiana przepisów ws. przewożenia dzieci

Zmiana przepisów ws. przewożenia dzieci

Newsy

Zmieniają się przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach. Niektóre wymagania zostały zaostrzone, a część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami?...

'Nie' dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych w szkołach

'Nie' dyskryminacji dzieci niepełnospraw…

Newsy

Jakiś czas temu w internecie pojawiła się informacja jakoby partia rządząca chciałaby wprowadzić oddzielne klasy dla dzieci niepełnosprawnych. Na szczęście ministerstwo edukacji dementuje tę wiadomość. Komunikat MEN w zakresie kształcenia...

'Fajna mama' Alicia Silverstone

'Fajna mama' Alicia Silverstone

Newsy

"Witajcie maluchy. Witajcie na Ziemi. Latem jest tu gorąco, zimą zaś - chłodno. Planeta wyróżnia się sporą wilgotnością. Jest okrągła i mieszka na niej mnóstwo ludzi. Macie przed sobą maksymalnie...

Warszawskie Dni Rodzinne

Warszawskie Dni Rodzinne

Newsy

ZwalczNude.pl oraz Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zapraszają, wszystkie warszawskie rodziny do wspólnej zabawy podczas Warszawskiego Pikniku Rodzinnego Prudential. Piknik odbędzie się 20 marca w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany przy ul...

Michelle Obama - weganką?

Michelle Obama - weganką?

Newsy

Pierwsza Dama Ameryki - Michelle Obama została zaproszona do podjęcia wyzwania "Zostań weganką w 30 dni". Do zmiany zachęca ją John Salley - zawodnik NBA i twarz amerykańskiej edycji "Zostań...

6-latki i nowe szkolne prawo

6-latki i nowe szkolne prawo

Newsy

I stało się. Na stronie Ministerstwa Edukacji w dniu 04.12.2015 pojawiła się informacja "koniec z obowiązkiem szkolnym 6-latków". W konsekwencji oznacza to nie tylko dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów, ale przede wszystkim...

Kids Market  - zaproszenie

Kids Market - zaproszenie

Newsy

Kids Market to sposób na rodzinny, niesamowity weekend w niezwykłej atmosferze. To czas beztroskiej zabawy i rodzinnego klimatu wypełniony niespodziankami, warsztatami, nagrodami. Kids Market to:- kreatywne gry i zabawki- produkty ekologiczne-...

Zapraszamy na Family days

Zapraszamy na Family days

Newsy

Wraz z Organizatorem zapraszamy do udziału w Targach FAMILY DAYS. 29-30 sierpnia 2015 w Warszawie oraz 26-27 września 2015 w Lublinie odbędą się dwa największe wydarzenia w Polsce, skupiające ponad...

Świętujemy Dzień Kobiet

Świętujemy Dzień Kobiet

Newsy

Świętujemy kreatywnie, smacznie, trochę leniwie, radośnie, ciekawie, przy dobrej kawie - czyli tak jak chcemy :) Będzie można spróbować własnych sił w tańcach etnicznych, stworzyć własny dywan z materiałów recyclingowych, poznać...

Takahiro, Liam - zagraniczne imiona, polskie dzieci

Takahiro, Liam - zagraniczne imiona, pol…

Newsy

Od 1 marca zacznie obowiązywać nowa ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego. Jedną ze zmian będzie ułatwienie rodzicom nadawania dzieciom imion o obcym pochodzeniu. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący...

Uwaga na produkty marki 'Holle'

Uwaga na produkty marki 'Holle'

Newsy

Główny Inspektor Sanitarny stwierdził obecność organicznego związku chemicznego z grupy alkaloidów w żywności dla niemowląt i małych dzieci, którego obecność w produktach żywnościowych nie jest dopuszczalna. Spożycie kwestionowanych produktów może...

Zdrowie bez recepty

Zdrowie bez recepty

Newsy

Nie tylko ziemniak! John McDougall, „Zdrowie bez recepty czyli skrobia, która leczy” Ta książka to kompendium wiedzy na temat diety roślinnej, która umożliwia powrót do zdrowia oraz utratę zbędnych kilogramów. Dieta...

Zbadaj swoje dziecko - zgłoś się

Zbadaj swoje dziecko - zgłoś się

Newsy

Cały czas TRWA NABÓR do badania dzieci w ramach projektu naukowego w Centrum Zdrowia Dziecka. Dostajemy wiele podziękowań od Rodziców dzieci, które już w badaniu uczestniczyły. Pani Edyta Rosiak z...

ZUS sprawdzi ciężarne

ZUS sprawdzi ciężarne

Newsy

'Jestem w ciąży, muszę założyć firmę, bo inaczej nie będę miała za co żyć’. Dla wielu kobiet, dla których poród i macierzyństwo oznacza rezygnację z pracy, założenie własnej działaności gospodarczej...

Edukacja bez eksperymentów na zwierzętach

Edukacja bez eksperymentów na zwierzętac…

Newsy

Zgodnie z przyjętą ustawą zabronione będzie przeprowadzanie procedur związanych z dotkliwym i długotrwałym bólem, którego nie można złagodzić. Badania z wykorzystywaniem zwierząt dzikich i bezdomnych będą z kolei prowadzone tylko...

Zdrowie na papierze

Zdrowie na papierze

Newsy

Ministerstwo za ministerstwem, pomysły, broszury, książeczki – wymieniać można przeróżne formy do jakich sięgają polscy urzędnicy aby, przynajmniej na papierze, promować zdrowie. Jednym z takim pomysłów czy też ruchów jest...

Uśmiechnij się

Uśmiechnij się

Newsy

  Wchodzi facet do szatni, patrzy a tam wieszaki lub inny: dlaczego Ala ma kota, bo sierotka Marysia. Kąciki ust poszły w górę? No i oto chodziło, bo uśmiech jest nam potrzebny...

Szkoła między świętami

Szkoła między świętami

Newsy

Jak co roku okres międzyświąteczny to wyzwanie dla pracujących rodziców. Wiele szkół jest zamkniętych i dzieci nie mają zapewnionej opieki. Okazuje się, że my - rodzice mamy prawo do tego...

Co z tym cukrem

Co z tym cukrem

Newsy

Patronat Wegemaluch.pl Miło nam poinformować, że Wegemaluch.pl został patronem medialnym konferencji 'Co z tym cukrem' organizowanej przez WegeCentrum.Już dzisiaj serdecznie zapraszamy: 13.11.2014 w godzinach 17.30-21.00 ul. Nugat 3 w Warszawie. Podczas spotkania...

Pokonaj raka, razem możemy więcej

Pokonaj raka, razem możemy więcej

Newsy

„PINK in PINK4 – Maciej Ulewicz prezentuje”, a prezentuje coś pięknego i niesamowitego co pobudza zmysły, koi nerwy i zachęca do delikatnego acz zmysłowego kołysania się w rytm wydobywający się...

Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej

Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej

Newsy

Patronat Wegemaluch.pl DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ to wyjątkowe wydarzenie, które będzie miało miejsce w dniach 22-23 listopada 2014r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jego założeniem jest umożliwienie zwiedzającym uzyskania kompleksowych i...

Lecz się jedzeniem

Lecz się jedzeniem

Newsy

Jedzenie szpitalne jakie jest każdy wie i pisać o nim nie ma sensu. Dlatego wydaje się normalne i naturalne, że gdy trafi ktoś do szpitala, rodzina czuje się w obowiązku...

Polacy i ich diety

Polacy i ich diety

Newsy

Według najnowszego, sierpniowego raportu CBOSU Polacy coraz częściej sięgają po różnorodne diety. W ciągu ostatniego roku diety eliminacyjne stosunkowo najczęściej stosowały osoby najlepiej wykształcone (36%), w wieku 18–24 lata (34%)...

Smaczny przepis na zdrowie z Primaviką

Smaczny przepis na zdrowie z Primaviką

Newsy

Primavika od września 2014r. startuje z kampanią promocyjną "Smaczny przepis na zdrowie z Primaviką". Jest to kampania promocyjna marek Primavika i Primaeco, której celem jest promocja zdrowego stylu życia, promocja...

'Maszkety' - pysznie i pięknie o Śląsku

'Maszkety' - pysznie i pięknie o Śląsku

Newsy

'Jydz drapko, godali mi, jak żech była bajtlem' - tak brzmi pierwsze zdanie, pierwszego magazynu śląskiej blogosfery.  'Maszkety' jak sama nazwa wskazuje, są pełne smakowitości - przede wszystkim dla ciała, ale...

Czy wolność potrzebuje reklamy? Wyłącz System!

Czy wolność potrzebuje reklamy? Wyłącz S…

Newsy

25 lat wolności! O kraju ortalionowych kurtek, fotografiach niepotrzebnych, miastach trzeciego świata, Warszawie od kuchni, zza kulis, o wolności w reklamie i sentymencie do PRL opowiadają: Jerzy Owsiak, Tadeusz Rolke, Jerzy...

Dzień Dziecka w Temacie Rzeka

Dzień Dziecka w Temacie Rzeka

Newsy

Patronat Wegemaluch.pl Zapraszamy wszystkich na Dzień Dziecka w Temacie Rzeka plaża przy Moście Poniatowskiego w Warszawie. Wydarzenie organizuje Temat Rzeka i Mamaville 1 czerwca od godziny 11.00. W czasie imprezy zaplanowane zostały liczne...

Relacja z Pikniku Rodzinnego i Wege Targu

Relacja z Pikniku Rodzinnego i Wege Targ…

Newsy

Krótka relacja filmowa z Pikniku Rodzinnego i Wege Targu 2014 odbywającego się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Wegetarianizmu 2014  

Relacja z seminarium 'Lepiej zapobiegać niż leczyć'

Relacja z seminarium 'Lepiej zapobiegać …

Newsy

Patronat Wegemaluch 10 maja 2014 r. w Warszawie w Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji odbyło się seminarium na temat racjonalnego odżywiania się i aktywności fizycznej, „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Prowadzącymi spotkanie...

Piknik Wegetariański 2014

Piknik Wegetariański 2014

Newsy

Patronat Pikniku Wegemaluch.pl Niedziela (18 maja) Ostatni dzień Tygodnia Wegetarianizmu będzie poświęcony na… relaks! W Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego odbędzie się Piknik Rodzinny oraz Wielki Wege-Targ w godzinach 10.00-18.00. Imprezie towarzyszyć będzie...

Czas Na Wege - program telewizyjny

Czas Na Wege - program telewizyjny

Newsy

Zapraszamy do oglądania pilotażowego odcinka pierwszego programu telewizyjnego w całości poświęconego wegetarianizmowi i weganizmowi. Czas Na Wege Przez kilka miesięcy pracowaliśmy nad koncepcją, scenariuszem, grafiką, czołówką, muzyką, montażem. Rozpoczęliśmy przygotowania i produkcję...

Dzień Ziemi 2014

Dzień Ziemi 2014

Newsy

27. kwietnia w godzinach 10.00-18.00 Zapraszamy wszystkich na Pola Mokotowskie w Warszawie na Światowy Dzień Ziemi 2014, który będzie częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu "Zmieniaj nawyki - nie klimat!", dofinansowanej...

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Newsy

Patronat Wegemaluch 10. maja zapraszamy serdecznie na warszawskie Seminarium na temat racjonalnego odżywiania się i aktywności fizycznej.Wykładowcami będą specjaliści medycyny, żywienia i rehabilitacji. W programie między innymi: wykłady, warsztaty, pokaz gotowania...

Etyka nawet dla jednego ucznia

Etyka nawet dla jednego ucznia

Newsy

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r. Zmiana zapisów wynika z...

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2…

Newsy

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” prezentuje 403 dobre praktyki CSR oraz 155 praktyk długoletnich. Głównymi wnioskami płynącymi z tegorocznej edycji Raportu są: zwiększenie znaczenia partnerstw międzysektorowych i...

Akademia Świadomego Rodzica

Akademia Świadomego Rodzica

Newsy

Patronat Wegemaluch.pl Projekt Akademia Świadomego Rodzica to cykl trzech pięciogodzinnych warsztatów dla rodziców, przyszłych rodziców, dziadków i opiekunów, które odbędą się w Warszawie. Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy na temat...

Głosy rewolucji żywnościowej - recenzja

Głosy rewolucji żywnościowej - recenzja

Newsy

Recenzja Wegemaluch.pl Dobrego nigdy za mało Na szczęście i ku pokrzepieniu serc w naszym kraju coraz częściej mówi się o zdrowym i świadomym odżywianiu. Wielu z nas zaczyna przykładać wagę do tego...

Wegemaluch i MagYa w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wegemaluch i MagYa w raporcie Forum Odpo…

Newsy

Raport Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce 2013 Dobre Praktyki   Z radością przyjęliśmy informację o ujęciu naszych przedsięwzięć i sposobu ich realizacji w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu za rok 2013.   Wegemaluch.pl i MagYaFirma MagYa została stworzona...

Feminizacja języka polskiego

Feminizacja języka polskiego

Newsy

Skrajną nieodpowiedzialnością z mojej strony była próba określenia konkretnej i sztywnej daty precyzującej od kiedy kobiety zaczęły walczyć o swoje prawa. Bo działo się to od zawsze. Mocno i z przytupem...

Zbiórka na rzecz Ukrainy

Zbiórka na rzecz Ukrainy

Newsy

Chcesz pomóc demonstrującym na Ukrainie – osobom rannym i represjonowanym? Szanowni Państwo, Dziś na ulicach Kijowa są setki, jeśli nie tysiące rannych. Pomóż nam zebrać jak najwięcej pieniędzy na pomoc rannym i represjonowanym...

Wegemaluch w wersji mobilnej

Wegemaluch w wersji mobilnej

Newsy

Zauważyliśmy, że coraz więcej z Was przyzwyczaja się do obsługiwania stron internetowych za pomocą palca :) Aby ułatwić Ci korzystanie z Portalu Wegemaluch.pl w ten właśnie sposób przygotowaliśmy specjalną wersję, którą ...

Jak czytać skład kosmetyków

Jak czytać skład kosmetyków

Newsy

Czary mary z etykietki Hasła reklamowe kosmetyków nigdy nie wspominają o skutkach ubocznych stosowania. Alergie i podrażnienia to coraz częstsze efekty używania konwencjonalnych produktów do pielęgnacji ciała. Niestety, naukowcy doszukują się także...

Pomoc dla dzieci w Syrii

Pomoc dla dzieci w Syrii

Newsy

Kochani, większość naszych dzieciaków ma, w zależności od wieku problemy z ulewaniem bądź matmą, te w Syrii z przetrwaniem. Chcemy zachęcić Was do przekazania darów dla dzieci w Syrii. Nie robiąc...

Jak dbać zimą o skórę dziecka?

Jak dbać zimą o skórę dziecka?

Newsy

Zimą nasza skóra narażona jest na skrajnie niesprzyjające warunki. Z jednej strony – suche i ciepłe powietrze w mieszkaniach. Z drugiej – niska temperatura, zimy wiatr i opady – na zewnątrz. Wychodząc...

Ogłoszenia w wegemaluch.pl

Ogłoszenia w wegemaluch.pl

Newsy

Uruchomiliśmy nowy dział w którym możesz umieścić ogłoszenie o Twojej działalności lub usługach. Ogłoszenia Wegemaluch.pl Organizujesz imprezy dla rodziców i dzieci? Może oferujesz ciekawe kursy dla dzieci i rodziców gdzie nabędą oni...

Czysto, ale bez chemii

Czysto, ale bez chemii

Newsy

Uniwersalny, do łazienki, do kuchni, do kurzu, do szyb, do plam ..... wymieniać można godzinami, bo tyle ile głów ludzkich tyle pomysłów na środki, które mają pomóc wyczyścić dom lub...

Człowiek, który nosił kaganek oświaty

Człowiek, który nosił kaganek oświaty

Newsy

Mistrz, pośrednik, pedagog, nauczyciel, belfer – pojęć mnóstwo, bo tyleż ile głów tyleż kreatywności w wymyślaniu w nazewnictwie. Zawód nauczyciela jest bodaj jednym z najstarszych. Już od starożytności, historia...

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?