WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Bioróżnorodność - TRUDNE SĄSIEDZTWO

 

Podczas 3 odcinka zapoznaliśmy się z formą ochrony przyrody jaką są Parki Narodowe, natomiast ten obraz przedstawia problematykę otuliny i sąsiedztwa Parków. Otulina powinna buforować niekorzystny wpływ człowieka na przyrodę Parku, ale przede wszystkim zabezpieczać korytarze ekologiczne stwarzające możliwość kontaktu i wymiany genów między populacjami roślin i zwierząt zamieszkującymi Park i tereny z nim sąsiadujące.
Niestety przedstawione w odcinku plany zagospodarowania terenów, min. w pobliżu Ojcowskiego Parku Narodowego może przyczynić do poważnego zubożenia walorów przyrodniczych Parku. Innymi problemami z jakimi borykają się tereny wokół Parków Narodowych jest rozrastające się aglomeracje, ogródki działkowe, budowy dróg oraz rolnictwo.


 

 Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?