WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Człowiek, który nosił kaganek oświaty

miłość do nauki rozbudzają nauczycieleMistrz, pośrednik, pedagog, nauczyciel, belfer – pojęć mnóstwo, bo tyleż ile głów tyleż kreatywności w wymyślaniu w nazewnictwie.
Zawód nauczyciela jest bodaj jednym z najstarszych. Już od starożytności, historia donosi o osobach – mistrzach, którzy kształcili swoich uczniów przekazując im wiedzę tajemną. Alicja Lutek, nauczyciel ze szkoły podstawowej w Mąkosach Starych „w starożytnych Indiach była relacja nauczyciel (mistrz) - uczeń. Mistrz był uwielbiany przez ucznia tak dalece, że uczeń codziennie wychodził zbierać jedzenia dla nauczyciela, któremu wszystko oddawał. Najpierw głód nasycił nauczyciel, a tym, co zostało – uczeń. Uczeń otaczał nauczyciela niemal całkowitą opieką: przynosił wodę ze studni, mył mu stopy, składał dary. Mistrz nie pozostając obojętny na poczynania swego wychowanka wyposażał go w głęboką wiedzę, mądrość życiową. Nauka trwała 12, 24 czy nawet 48 lat, w zależności od tego jak zdolny był uczeń i jak dalece miał opanować Wedy. Natomiast w Egipcie stwierdzimy, że tu zupełnie inna była rola nauczyciela. Z reguły był to kapłan, który przygotowywał młodzież do praktycznych zwodów,  w tym takich, które tworzyły administrację Egiptu. Oczywiście dostęp do nauki był ograniczony i przede wszystkich chodziło o wykształcenie zawodowej sprawność w konkretnym rzemiośle. 


Cechą szczególną nauczania w starożytnym Egipcie była bardzo wysoka srogość nauczycieli. Za domniemane lub rzeczywistestarożytni nauczyciele byli przewodnikami przejawy lenistwa karano zwykle uderzeniem rózgą w grzbiet, gdyż uważano tak: „uszy młodego na jego grzbiecie i im więcej go bić tym lepiej słyszy. Nieco innego nauczyciela potrzebował starożytny Grek, gdzie nauczyciel musiał sprostać zapotrzebowaniu czasów. Stąd miał uczyć sztuki polowania, walki, pięknej wymowy, siły ducha i sprawności fizycznej. Z czasem pojawia się inny typ nauczyciela, zwanego „sofistą”, który był typem indywidualisty, humanisty i przeważnie wolnomyślnego liberała. Był człowiekiem wyniosłym, drogo sprzedającym swą wiedzę i dlatego poszukującym bogatego ucznia. Cechą charakterystyczną tamtych czasów było to, że nauczyciel niemal zawsze opiekował się indywidualnie uczniem bądź grupą uczniów, kształtując ich swoją osobowością. Bowiem nie tylko uczył, ale stawał się z czasem dla nich przyjacielem. Natomiast w humanizmie stawia się przed nauczycielem wymóg, aby z jednej strony był wzorcem dla wychowanka, a z drugiej, aby znał psychikę młodego człowieka, jego indywidualizm, potrzeby, wady i zalety.”

miłość do nauki rozbudzają nauczycieleMistrz, pośrednik, pedagog, nauczyciel, belfer – pojęć mnóstwo, bo tyleż ile głów tyleż kreatywności w wymyślaniu w nazewnictwie.
Zawód nauczyciela jest bodaj jednym z najstarszych. Już od starożytności, historia donosi o osobach – mistrzach, którzy kształcili swoich uczniów przekazując im wiedzę tajemną. Alicja Lutek, nauczyciel ze szkoły podstawowej w Mąkosach Starych „w starożytnych Indiach była relacja nauczyciel (mistrz) - uczeń. Mistrz był uwielbiany przez ucznia tak dalece, że uczeń codziennie wychodził zbierać jedzenia dla nauczyciela, któremu wszystko oddawał. Najpierw głód nasycił nauczyciel, a tym, co zostało – uczeń. Uczeń otaczał nauczyciela niemal całkowitą opieką: przynosił wodę ze studni, mył mu stopy, składał dary. Mistrz nie pozostając obojętny na poczynania swego wychowanka wyposażał go w głęboką wiedzę, mądrość życiową. Nauka trwała 12, 24 czy nawet 48 lat, w zależności od tego jak zdolny był uczeń i jak dalece miał opanować Wedy. Natomiast w Egipcie stwierdzimy, że tu zupełnie inna była rola nauczyciela. Z reguły był to kapłan, który przygotowywał młodzież do praktycznych zwodów,  w tym takich, które tworzyły administrację Egiptu. Oczywiście dostęp do nauki był ograniczony i przede wszystkich chodziło o wykształcenie zawodowej sprawność w konkretnym rzemiośle. 


Cechą szczególną nauczania w starożytnym Egipcie była bardzo wysoka srogość nauczycieli. Za domniemane lub rzeczywistestarożytni nauczyciele byli przewodnikami przejawy lenistwa karano zwykle uderzeniem rózgą w grzbiet, gdyż uważano tak: „uszy młodego na jego grzbiecie i im więcej go bić tym lepiej słyszy. Nieco innego nauczyciela potrzebował starożytny Grek, gdzie nauczyciel musiał sprostać zapotrzebowaniu czasów. Stąd miał uczyć sztuki polowania, walki, pięknej wymowy, siły ducha i sprawności fizycznej. Z czasem pojawia się inny typ nauczyciela, zwanego „sofistą”, który był typem indywidualisty, humanisty i przeważnie wolnomyślnego liberała. Był człowiekiem wyniosłym, drogo sprzedającym swą wiedzę i dlatego poszukującym bogatego ucznia. Cechą charakterystyczną tamtych czasów było to, że nauczyciel niemal zawsze opiekował się indywidualnie uczniem bądź grupą uczniów, kształtując ich swoją osobowością. Bowiem nie tylko uczył, ale stawał się z czasem dla nich przyjacielem. Natomiast w humanizmie stawia się przed nauczycielem wymóg, aby z jednej strony był wzorcem dla wychowanka, a z drugiej, aby znał psychikę młodego człowieka, jego indywidualizm, potrzeby, wady i zalety.”

Nauczyciel=autorytetObecnie Internet zapewnia nieograniczony dostęp do wiedzy. Dlatego teraz rola nauczyciela opiera się na ‘nakierowywaniu’ nauczyciel musi zachęcić do naukimłodych ludzi na myślenie, ‘odciagając’ od biernego odtwarzania treści. Powinien pokazać i nauczyć analizy i selekcji treści. „Nauczyciel jest przewodnikiem po świecie nauki. W swojej pracy nauczyciele odchodzą od przekazywania wiedzy encyklopedycznej na rzecz rozwijani umiejętności złożonych, takich jak wnioskowanie, rozumowanie, dowodzenie, modelowanie myślenia. Nauczyciele przywiązują także dużą wagę do wychowania, a w szczególności do kształtowania właściwych postaw uczniów. Obecnie celem kształcenia jest przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów, zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie – mówi Magdalena Kaszulanis, rzecznik prasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego

Łatwo nie jest


zawód nauczycielNie ulega wątpliwości, że bycie nauczycielem to trudna praca. Bo ciężko jest znaleźć inny zawód, w którym aż tak bardzo poszukiwane są osoby z osobowością, powołaniem i zaangażowaniem. Bo jak zawsze można skończyć studia, zaliczać kolejne szkolenia, warsztaty, ale jeżeli nie ma się tego ‘czegoś’ to nie ma sensu tracić czasu. Agnieszka Sikoń nauczyciel ze Szkoły Podstawowej ze Szczecina, potwierdza, że bycie nauczycielem trzeba mieć we krwi. „Jestem nauczycielem kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego. Pracuję w zawodzie wiele lat i chyba miałabym ogromny problem z przekwalifikowaniem się na inną profesję.  Jest to zawód trudny, bardzo wymagający i tylko dla ludzi o silnych nerwach. Narzuca on pracoholizm, ponieważ aby rozbudzić u dzieci chęć uczenia się, poznawania tego co nieznane, trzeba być dobrze przygotowanym do zajęć. Planować pracę na cykl edukacyjny następnie na rok , miesiąc, tydzień i dzień. Modyfikować metody i formy pracy, dostosowując do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Tego się nie da zrobić w czasie pracy, to czas, który trzeba poświęcić w domu, wieczorem kiedy obowiązki mamy i gospodyni domowej są zakończone.”

Oprócz tego codziennie jest się poddawanym ocenie: przez uczniów, ich rodziców, innych nauczycieli i dyrekcję oraz osoby postronne. Jedno źle wypowiedziane zdanie, nieodpowiedni gest lub ubiór, źle wytłumaczone zdanie potrafi wytatuować na nazwisku krzywdzącą etykietkę.  Ale lubię to ryzyko. Każdy dzień w pracy jest inny, każda lekcja jest jedyna w swoim rodzaju. Idę do pracy i nie wiem jaki będzie dzień, to taki słodki dreszczyk emocji. Dzieci są bezpośrednie, bystre wyczuwają każdy fałsz w zachowaniu dorosłych. Uwielbiają zadawać trudne pytania, eksperymentować i kiedy je się uważnie słucha, traktuje z należytym szacunkiem ( bez specjalnego zaznaczania podmiotowości w relacjach) i ma się odwagę na niestandardowe rozwiązania to zawód nauczyciela staje się pasją. Najtrudniej w tej pracy jest  zachować nietuzinkowość, mieć odwagę pracować inaczej niż wszyscy i nie dać się wcisnąć w ramkę wzorca „nauczyciela” (każdy tę ramkę widzi inaczej). Niekonwencjonalne metody pracy zmuszają do zmiany spojrzenia i myślenia, a nie wszyscy chcą takich zmian… dlatego trzeba mocno wierzyć w to co się robi. 

Autorytet


Poza tym „funkcja nauczyciela jest bezpośrednio związana z kwestią autorytetu - dziecko będąc w szkole, uczy się dyscypliny, funkcjonowania w grupie oraz zdobywa wiedzę pod przewodnictwem dorosłych, którym musi się podporządkować. To nauczyciel wyznacza cele (dziś nauczymy się tego i tego), nauczyciel jest też źródłem wiedzy oraz osobą, do której dziecko zwraca się po pomoc. Młodsze dzieci nie lubią zmian- potrzebują stałości i powtarzalności, żeby czuć się bezpiecznie, dlatego nauczyciel nauczania początkowego uczy wszystkich przedmiotów i jest wychowawcą oraz opiekunem. Dopiero po kilku latach dzieci poznają pana od muzyki czy panią od historii. Jak pokazują badania, zwłaszcza na początku edukacji rola nauczyciela ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka- nie tylko jego edukacji, ale również poczucia własnej wartości. Badania prowadzone w brytyjskich szkołach pokazały, że oceny nauczycieli mają wpływ na to, jak uczą się i zachowują dzieci.

Co to oznacza? Jeżeli uczę się dobrze i jestem grzeczna, a mój nauczyciel to docenia, chwali mnie i motywuje do nauki, nauczyciel zachęca do naukibędę postrzegać siebie jako dobrą uczennicę i będę bardziej zmotywowana, by taką pozostać. Natomiast jeśli nie idzie mi zbyt dobrze, a nauczyciel ciągle mnie krytykuje ("jesteś beznadziejna z matematyki, nigdy się tego nie nauczysz, nie wiem jak można tego nie rozumieć, to takie proste, etc.), zaczynam postrzegać siebie jako kiepską uczennicę i tracę motywację, by być lepszą (nauczyciel i tak mnie skrytykuje lub nie zauważy postępów, bo jego dotychczasowe zachowanie na to wskazuje). Jak widzimy, jest więc ogromnie ważne, by nauczyciele zamiast "przyklejać łatki", próbowali zauważać postępy i motywować dzieci, ale także oferować im pomoc. Jeżeli dziecko słyszy od dorosłego, któremu ufa i od którego jest zależne- zarówno od rodzica, jak i nauczyciela- że do niczego się nie nadaje, jest głupie i ślamazarne, zacznie w końcu postrzegać siebie w ten sposób, co może mieć ogromny wpływ na to, jakim dorosłym to dziecko później będzie i jak podchodzić będzie do życiowych wyzwań- mówi Marta Kołodziejska, socjolożka.

Ale autorytetu nie da się zbudować w przysłowiowe pięć minut. Szczególnie, gdy odbiorcami są dzieci i młodzież. Dorosły musi pokazać i udowodnić, że zasługuje na szacunek, że rozumie różnorodne potrzeby młodych.  „Na autorytet trzeba samodzielnie zapracować. Nie dostaje się go razem ze dziennikiem. Na budowanie autorytetu nauczyciela składa się wiele czynników i zależy on m.in. od doświadczenia, pełnionej roli w szkole np. wychowawcy klasy, atrakcyjności prowadzonych zajęć, stopnia zainteresowania losem i problemami uczniów, ciekawej osobowości, a także od zwykłej ludzkiej sympatii. Łatwiej buduje się własny autorytet nauczycielom, którzy m.in. posiadają umiejętność jasnego przekazywania norm, nie akceptują zachowań agresywnych i nieetycznych, są sprawiedliwi, cierpliwi, konsekwentni i skuteczni, potrafią wspierać uczniów i kształtować pozytywne zachowania – mówi Magda Kaszulanis z ZNP.

Bo nie ma nic gorszego niż ślepe oddanie się czyjeś woli. Najlepiej obrazuje to przykład przywołany przez M.Kołodzejską, socjolożkę, czyli słynne eksperymenty Stanleya Milgrama, w których badano działanie autorytetu. W jednej z wersji eksperymentu, badani mieli aplikować elektrowstrząsy ochotnikom, którzy odpowiadali na pytania. W przypadku złej odpowiedzi, badacz w kitlu polecał badanemu, by naciskał guziki z coraz wyższym natężeniem prądu. Z drugiego pokoju dobiegały jęki i krzyki ochotnika, który prosił, by przerwać eksperyment. Chociaż badani deklarowali, że nie przekroczą nigdy 300 woltów, w obecności naukowca 25 z 40 badanych przekroczyło 450woltów. Rzecz jasna, krzyczący ochotnik oraz naukowiec były podstawionymi osobami, ale wyniki tego eksperymentu są alarmujące: obecność autorytetu (człowiek w kitlu) pozwala wyzbyć się odpowiedzialności za własne czyny oraz może przerodzić się w ślepą ufność ("kazali mi aplikować elektrowstrząsy, więc to robiłem"). Bycie autorytetem to zatem ogromna odpowiedzialność wychowawcza i umiejętność stawiania granic- gdy się je przekroczy, trudno odbudować stracone zaufanie.


autor: Magdalena SikońCieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Poprzedni Następny
Bezpieczny wypoczynek a COVID

Bezpieczny wypoczynek a COVID

Newsy

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz...

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Newsy

Trzy, dwa, jeden - start, czyli wrześniowy powrót do szkoły. W tym roku jakoś tak inaczej bo 02. września. I się zacznie, bo patrząc na kalendarz dni wolnych łatwo rodzice...

Sprawność fizyczna dzieci na coraz gorsza

Sprawność fizyczna dzieci na coraz gorsz…

Newsy

Eksperci szacują, że jedynie 24 proc. dzieci w Polsce spełnia zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej, ćwicząc co najmniej godzinę dziennie. Sprawność młodego pokolenia z dekady na dekadę systematycznie spada. Rośnie...

Zakaz odwożenia dzieci do szkoły

Zakaz odwożenia dzieci do szkoły

Newsy

Pomysł zrodził się w Wiedniu w 2018 roku. Miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. W konsekwencji między godziną 0745 a 0815 zamknięto ruch na drodze, przy...

Za dużo cukru

Za dużo cukru

Newsy

Dziesięciolatki w Anglii spożywają ogromne ilości cukru. Normy spożycia równe są zaleceniom dla osiemnastolatków. Takie wnioski płyną z raportu opublikowanego przez angielskie ministerstwo zdrowia.  Dzieciaki jedzą o około osiem kostek...

'Szczepimy, bo myślimy'

'Szczepimy, bo myślimy'

Newsy

'Szczepimy bo myślimy' - to nowa obywatelska inicjatywa obywatelska, która ma dać możliwość samorządom uznania obowiązku szczepień za jeden z kryteriów przyjęcia do żłobka lub przedszkola. Wspomniana inicjatywa to pomysł...

Dołącz do Akademii Elfów Świętego Mikołaja!

Dołącz do Akademii Elfów Świętego Mikoła…

Newsy

Fundacja Zwalcz Nudę już po raz VI zaprasza na świąteczny cykl rodzinnych gier miejskich. Wyrusz z nami w podróż w czasie, pomóż zorganizować niezapomniane świąteczne przyjęcie w klimacie lat 20...

Ognisko Odry w Pruszkowie

Ognisko Odry w Pruszkowie

Newsy

Powiat pruszkowski w województwie mazowieckim dołączył właśnie do miejsc, gdzie pojawiło się kolejne ognisko epidemiczne związane z zachorowaniami na odrę. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pruszkowie niezwłocznie podjęła wszelkie działania mające...

Nieszczepione dzieci a publiczna edukacja

Nieszczepione dzieci a publiczna edukacj…

Newsy

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej chce aby w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, do żłobków, przedszkoli i szkół przyjmowane były jedynie dzieci zaszczepione. Taki apel Naczelna Izba wystosowała do...

Piknik na Białołęce

Piknik na Białołęce

Newsy

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich miłośników bajki o Królewnie Śnieżce i 7 krasnoludkach na pełny emocji i atrakcji piknik dla rodzin, który odbędzie się w Galerii Północnej 22 września od godziny...

Witaj szkoło 2018/2019

Witaj szkoło 2018/2019

Newsy

Podwyżki dla nauczycieli, dzień tornistra, obchody Niepodległości, e-legitymacja - czyli nowy rok szkolny 2018/2019 według reformy Minsterstwa Edukacji Narodowej.  W poniedziałek, 3 września br. ponad 4,5 mln uczniów z blisko 24...

Zwiększenie ochrony prawnej zwierząt

Zwiększenie ochrony prawnej zwierząt

Newsy

Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet zmian w ustawie...

Neandertalczyk wegetarianinem?

Neandertalczyk wegetarianinem?

Newsy

Niektórzy Neandertalczycy byli wegetarianami, którzy używali naturalnych form penicyliny i aspiryny. Zdaniem naukowców najwyraźniej Neandertalczycy posiadali dobrą wiedzę o roślinach leczniczych, stosowanie antybiotyków byłoby bardzo zaskakujące, ponieważ jest to ponad 40...

Co najczęściej słyszą wegetarianie?

Co najczęściej słyszą wegetarianie?

Newsy

W ostatnim czasie liczba brytyjskich wegetarian i wegan gwałtownie wzrosła. Coraz więcej ludzi jest przekonanych o korzyściach zdrowotnych i środowiskowych związanych z odstawieniem mięsa i produktów zwierzęcych. Mimo że roślinny sposób...

Weganin w Paryżu. Przewodnik

Weganin w Paryżu. Przewodnik

Newsy

Weganin w Paryżu nie ma łatwego życia chociaż to przecież stolica światowej gastronomii. Przeciętny Francuz zrozumie, że nie chcecie jeść mięsa, ale już za fanaberie uzna wykluczenie z diety produktów mlecznych...

Portugalia przyjazna weganom

Portugalia przyjazna weganom

Newsy

Portugalski parlament zatwierdził zmiany w obowiązującym prawie i wprowadził obowiązek zapewnienia wegańskich posiłków w portugalskich publicznych stołówkach działających m.in. w szkołach, na uniwersytetach, w więzieniach czy w szpitalach. Placówki mają ok...

Warszawskie Dni Rodzinne 2017

Warszawskie Dni Rodzinne 2017

Newsy

Tęsknicie za wiosną? Nie macie pomysłów na rodzinne, zimowe wypady? Brakuje Wam słońca? Nie martwcie się! Jak co roku Zwalcz Nudę wraz z Miastem Stołecznym Warszawa pomoże Wam przetrwać wiosenne...

Zmiana przepisów ws. przewożenia dzieci

Zmiana przepisów ws. przewożenia dzieci

Newsy

Zmieniają się przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach. Niektóre wymagania zostały zaostrzone, a część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami?...

'Nie' dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych w szkołach

'Nie' dyskryminacji dzieci niepełnospraw…

Newsy

Jakiś czas temu w internecie pojawiła się informacja jakoby partia rządząca chciałaby wprowadzić oddzielne klasy dla dzieci niepełnosprawnych. Na szczęście ministerstwo edukacji dementuje tę wiadomość. Komunikat MEN w zakresie kształcenia...

'Fajna mama' Alicia Silverstone

'Fajna mama' Alicia Silverstone

Newsy

"Witajcie maluchy. Witajcie na Ziemi. Latem jest tu gorąco, zimą zaś - chłodno. Planeta wyróżnia się sporą wilgotnością. Jest okrągła i mieszka na niej mnóstwo ludzi. Macie przed sobą maksymalnie...

Warszawskie Dni Rodzinne

Warszawskie Dni Rodzinne

Newsy

ZwalczNude.pl oraz Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zapraszają, wszystkie warszawskie rodziny do wspólnej zabawy podczas Warszawskiego Pikniku Rodzinnego Prudential. Piknik odbędzie się 20 marca w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany przy ul...

Michelle Obama - weganką?

Michelle Obama - weganką?

Newsy

Pierwsza Dama Ameryki - Michelle Obama została zaproszona do podjęcia wyzwania "Zostań weganką w 30 dni". Do zmiany zachęca ją John Salley - zawodnik NBA i twarz amerykańskiej edycji "Zostań...

6-latki i nowe szkolne prawo

6-latki i nowe szkolne prawo

Newsy

I stało się. Na stronie Ministerstwa Edukacji w dniu 04.12.2015 pojawiła się informacja "koniec z obowiązkiem szkolnym 6-latków". W konsekwencji oznacza to nie tylko dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów, ale przede wszystkim...

Kids Market  - zaproszenie

Kids Market - zaproszenie

Newsy

Kids Market to sposób na rodzinny, niesamowity weekend w niezwykłej atmosferze. To czas beztroskiej zabawy i rodzinnego klimatu wypełniony niespodziankami, warsztatami, nagrodami. Kids Market to:- kreatywne gry i zabawki- produkty ekologiczne-...

Zapraszamy na Family days

Zapraszamy na Family days

Newsy

Wraz z Organizatorem zapraszamy do udziału w Targach FAMILY DAYS. 29-30 sierpnia 2015 w Warszawie oraz 26-27 września 2015 w Lublinie odbędą się dwa największe wydarzenia w Polsce, skupiające ponad...

Świętujemy Dzień Kobiet

Świętujemy Dzień Kobiet

Newsy

Świętujemy kreatywnie, smacznie, trochę leniwie, radośnie, ciekawie, przy dobrej kawie - czyli tak jak chcemy :) Będzie można spróbować własnych sił w tańcach etnicznych, stworzyć własny dywan z materiałów recyclingowych, poznać...

Takahiro, Liam - zagraniczne imiona, polskie dzieci

Takahiro, Liam - zagraniczne imiona, pol…

Newsy

Od 1 marca zacznie obowiązywać nowa ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego. Jedną ze zmian będzie ułatwienie rodzicom nadawania dzieciom imion o obcym pochodzeniu. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący...

Uwaga na produkty marki 'Holle'

Uwaga na produkty marki 'Holle'

Newsy

Główny Inspektor Sanitarny stwierdził obecność organicznego związku chemicznego z grupy alkaloidów w żywności dla niemowląt i małych dzieci, którego obecność w produktach żywnościowych nie jest dopuszczalna. Spożycie kwestionowanych produktów może...

Zdrowie bez recepty

Zdrowie bez recepty

Newsy

Nie tylko ziemniak! John McDougall, „Zdrowie bez recepty czyli skrobia, która leczy” Ta książka to kompendium wiedzy na temat diety roślinnej, która umożliwia powrót do zdrowia oraz utratę zbędnych kilogramów. Dieta...

Zbadaj swoje dziecko - zgłoś się

Zbadaj swoje dziecko - zgłoś się

Newsy

Cały czas TRWA NABÓR do badania dzieci w ramach projektu naukowego w Centrum Zdrowia Dziecka. Dostajemy wiele podziękowań od Rodziców dzieci, które już w badaniu uczestniczyły. Pani Edyta Rosiak z...

ZUS sprawdzi ciężarne

ZUS sprawdzi ciężarne

Newsy

'Jestem w ciąży, muszę założyć firmę, bo inaczej nie będę miała za co żyć’. Dla wielu kobiet, dla których poród i macierzyństwo oznacza rezygnację z pracy, założenie własnej działaności gospodarczej...

Edukacja bez eksperymentów na zwierzętach

Edukacja bez eksperymentów na zwierzętac…

Newsy

Zgodnie z przyjętą ustawą zabronione będzie przeprowadzanie procedur związanych z dotkliwym i długotrwałym bólem, którego nie można złagodzić. Badania z wykorzystywaniem zwierząt dzikich i bezdomnych będą z kolei prowadzone tylko...

Zdrowie na papierze

Zdrowie na papierze

Newsy

Ministerstwo za ministerstwem, pomysły, broszury, książeczki – wymieniać można przeróżne formy do jakich sięgają polscy urzędnicy aby, przynajmniej na papierze, promować zdrowie. Jednym z takim pomysłów czy też ruchów jest...

Uśmiechnij się

Uśmiechnij się

Newsy

  Wchodzi facet do szatni, patrzy a tam wieszaki lub inny: dlaczego Ala ma kota, bo sierotka Marysia. Kąciki ust poszły w górę? No i oto chodziło, bo uśmiech jest nam potrzebny...

Szkoła między świętami

Szkoła między świętami

Newsy

Jak co roku okres międzyświąteczny to wyzwanie dla pracujących rodziców. Wiele szkół jest zamkniętych i dzieci nie mają zapewnionej opieki. Okazuje się, że my - rodzice mamy prawo do tego...

Co z tym cukrem

Co z tym cukrem

Newsy

Patronat Wegemaluch.pl Miło nam poinformować, że Wegemaluch.pl został patronem medialnym konferencji 'Co z tym cukrem' organizowanej przez WegeCentrum.Już dzisiaj serdecznie zapraszamy: 13.11.2014 w godzinach 17.30-21.00 ul. Nugat 3 w Warszawie. Podczas spotkania...

Pokonaj raka, razem możemy więcej

Pokonaj raka, razem możemy więcej

Newsy

„PINK in PINK4 – Maciej Ulewicz prezentuje”, a prezentuje coś pięknego i niesamowitego co pobudza zmysły, koi nerwy i zachęca do delikatnego acz zmysłowego kołysania się w rytm wydobywający się...

Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej

Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej

Newsy

Patronat Wegemaluch.pl DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ to wyjątkowe wydarzenie, które będzie miało miejsce w dniach 22-23 listopada 2014r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jego założeniem jest umożliwienie zwiedzającym uzyskania kompleksowych i...

Lecz się jedzeniem

Lecz się jedzeniem

Newsy

Jedzenie szpitalne jakie jest każdy wie i pisać o nim nie ma sensu. Dlatego wydaje się normalne i naturalne, że gdy trafi ktoś do szpitala, rodzina czuje się w obowiązku...

Polacy i ich diety

Polacy i ich diety

Newsy

Według najnowszego, sierpniowego raportu CBOSU Polacy coraz częściej sięgają po różnorodne diety. W ciągu ostatniego roku diety eliminacyjne stosunkowo najczęściej stosowały osoby najlepiej wykształcone (36%), w wieku 18–24 lata (34%)...

Smaczny przepis na zdrowie z Primaviką

Smaczny przepis na zdrowie z Primaviką

Newsy

Primavika od września 2014r. startuje z kampanią promocyjną "Smaczny przepis na zdrowie z Primaviką". Jest to kampania promocyjna marek Primavika i Primaeco, której celem jest promocja zdrowego stylu życia, promocja...

'Maszkety' - pysznie i pięknie o Śląsku

'Maszkety' - pysznie i pięknie o Śląsku

Newsy

'Jydz drapko, godali mi, jak żech była bajtlem' - tak brzmi pierwsze zdanie, pierwszego magazynu śląskiej blogosfery.  'Maszkety' jak sama nazwa wskazuje, są pełne smakowitości - przede wszystkim dla ciała, ale...

Czy wolność potrzebuje reklamy? Wyłącz System!

Czy wolność potrzebuje reklamy? Wyłącz S…

Newsy

25 lat wolności! O kraju ortalionowych kurtek, fotografiach niepotrzebnych, miastach trzeciego świata, Warszawie od kuchni, zza kulis, o wolności w reklamie i sentymencie do PRL opowiadają: Jerzy Owsiak, Tadeusz Rolke, Jerzy...

Dzień Dziecka w Temacie Rzeka

Dzień Dziecka w Temacie Rzeka

Newsy

Patronat Wegemaluch.pl Zapraszamy wszystkich na Dzień Dziecka w Temacie Rzeka plaża przy Moście Poniatowskiego w Warszawie. Wydarzenie organizuje Temat Rzeka i Mamaville 1 czerwca od godziny 11.00. W czasie imprezy zaplanowane zostały liczne...

Relacja z Pikniku Rodzinnego i Wege Targu

Relacja z Pikniku Rodzinnego i Wege Targ…

Newsy

Krótka relacja filmowa z Pikniku Rodzinnego i Wege Targu 2014 odbywającego się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Wegetarianizmu 2014  

Relacja z seminarium 'Lepiej zapobiegać niż leczyć'

Relacja z seminarium 'Lepiej zapobiegać …

Newsy

Patronat Wegemaluch 10 maja 2014 r. w Warszawie w Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji odbyło się seminarium na temat racjonalnego odżywiania się i aktywności fizycznej, „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Prowadzącymi spotkanie...

Piknik Wegetariański 2014

Piknik Wegetariański 2014

Newsy

Patronat Pikniku Wegemaluch.pl Niedziela (18 maja) Ostatni dzień Tygodnia Wegetarianizmu będzie poświęcony na… relaks! W Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego odbędzie się Piknik Rodzinny oraz Wielki Wege-Targ w godzinach 10.00-18.00. Imprezie towarzyszyć będzie...

Czas Na Wege - program telewizyjny

Czas Na Wege - program telewizyjny

Newsy

Zapraszamy do oglądania pilotażowego odcinka pierwszego programu telewizyjnego w całości poświęconego wegetarianizmowi i weganizmowi. Czas Na Wege Przez kilka miesięcy pracowaliśmy nad koncepcją, scenariuszem, grafiką, czołówką, muzyką, montażem. Rozpoczęliśmy przygotowania i produkcję...

Dzień Ziemi 2014

Dzień Ziemi 2014

Newsy

27. kwietnia w godzinach 10.00-18.00 Zapraszamy wszystkich na Pola Mokotowskie w Warszawie na Światowy Dzień Ziemi 2014, który będzie częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu "Zmieniaj nawyki - nie klimat!", dofinansowanej...

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Newsy

Patronat Wegemaluch 10. maja zapraszamy serdecznie na warszawskie Seminarium na temat racjonalnego odżywiania się i aktywności fizycznej.Wykładowcami będą specjaliści medycyny, żywienia i rehabilitacji. W programie między innymi: wykłady, warsztaty, pokaz gotowania...

Etyka nawet dla jednego ucznia

Etyka nawet dla jednego ucznia

Newsy

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r. Zmiana zapisów wynika z...

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2…

Newsy

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” prezentuje 403 dobre praktyki CSR oraz 155 praktyk długoletnich. Głównymi wnioskami płynącymi z tegorocznej edycji Raportu są: zwiększenie znaczenia partnerstw międzysektorowych i...

Akademia Świadomego Rodzica

Akademia Świadomego Rodzica

Newsy

Patronat Wegemaluch.pl Projekt Akademia Świadomego Rodzica to cykl trzech pięciogodzinnych warsztatów dla rodziców, przyszłych rodziców, dziadków i opiekunów, które odbędą się w Warszawie. Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy na temat...

Głosy rewolucji żywnościowej - recenzja

Głosy rewolucji żywnościowej - recenzja

Newsy

Recenzja Wegemaluch.pl Dobrego nigdy za mało Na szczęście i ku pokrzepieniu serc w naszym kraju coraz częściej mówi się o zdrowym i świadomym odżywianiu. Wielu z nas zaczyna przykładać wagę do tego...

Wegemaluch i MagYa w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wegemaluch i MagYa w raporcie Forum Odpo…

Newsy

Raport Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce 2013 Dobre Praktyki   Z radością przyjęliśmy informację o ujęciu naszych przedsięwzięć i sposobu ich realizacji w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu za rok 2013.   Wegemaluch.pl i MagYaFirma MagYa została stworzona...

Feminizacja języka polskiego

Feminizacja języka polskiego

Newsy

Skrajną nieodpowiedzialnością z mojej strony była próba określenia konkretnej i sztywnej daty precyzującej od kiedy kobiety zaczęły walczyć o swoje prawa. Bo działo się to od zawsze. Mocno i z przytupem...

Zbiórka na rzecz Ukrainy

Zbiórka na rzecz Ukrainy

Newsy

Chcesz pomóc demonstrującym na Ukrainie – osobom rannym i represjonowanym? Szanowni Państwo, Dziś na ulicach Kijowa są setki, jeśli nie tysiące rannych. Pomóż nam zebrać jak najwięcej pieniędzy na pomoc rannym i represjonowanym...

Wegemaluch w wersji mobilnej

Wegemaluch w wersji mobilnej

Newsy

Zauważyliśmy, że coraz więcej z Was przyzwyczaja się do obsługiwania stron internetowych za pomocą palca :) Aby ułatwić Ci korzystanie z Portalu Wegemaluch.pl w ten właśnie sposób przygotowaliśmy specjalną wersję, którą ...

Jak czytać skład kosmetyków

Jak czytać skład kosmetyków

Newsy

Czary mary z etykietki Hasła reklamowe kosmetyków nigdy nie wspominają o skutkach ubocznych stosowania. Alergie i podrażnienia to coraz częstsze efekty używania konwencjonalnych produktów do pielęgnacji ciała. Niestety, naukowcy doszukują się także...

Pomoc dla dzieci w Syrii

Pomoc dla dzieci w Syrii

Newsy

Kochani, większość naszych dzieciaków ma, w zależności od wieku problemy z ulewaniem bądź matmą, te w Syrii z przetrwaniem. Chcemy zachęcić Was do przekazania darów dla dzieci w Syrii. Nie robiąc...

Jak dbać zimą o skórę dziecka?

Jak dbać zimą o skórę dziecka?

Newsy

Zimą nasza skóra narażona jest na skrajnie niesprzyjające warunki. Z jednej strony – suche i ciepłe powietrze w mieszkaniach. Z drugiej – niska temperatura, zimy wiatr i opady – na zewnątrz. Wychodząc...

Ogłoszenia w wegemaluch.pl

Ogłoszenia w wegemaluch.pl

Newsy

Uruchomiliśmy nowy dział w którym możesz umieścić ogłoszenie o Twojej działalności lub usługach. Ogłoszenia Wegemaluch.pl Organizujesz imprezy dla rodziców i dzieci? Może oferujesz ciekawe kursy dla dzieci i rodziców gdzie nabędą oni...

Czysto, ale bez chemii

Czysto, ale bez chemii

Newsy

Uniwersalny, do łazienki, do kuchni, do kurzu, do szyb, do plam ..... wymieniać można godzinami, bo tyle ile głów ludzkich tyle pomysłów na środki, które mają pomóc wyczyścić dom lub...

Jesień w kuchni pięciu przemian

Jesień w kuchni pięciu przemian

Newsy

Jesień kusi różnorodnością barw i magią mgielnych poranków oraz coraz chłodniejszych wieczorów i nocy. Z tego również powodu coraz dłużej i częściej zaglądamy do opuszczonej i zakurzonej latem kuchni by...

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?