Wydarzenia - WegeMaluch.pl http://wegemaluch.pl Thu, 23 Mar 2017 19:08:24 +0100 MagYa images/icons/logo/logowegemaluchOKkwadratZnapisemlittle80.png Wydarzenia http://wegemaluch.pl/ pl-pl 23 Mar 2017 : Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego [Baltic Day] http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=353&Itemid=1393&year=2017&month=03&day=23&title=dzien-ochrony-morza-baltyckiego-baltic-day&uid=20473b0c03dce9aad64cbbbe1ebe48b0 http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=353&Itemid=1393&year=2017&month=03&day=23&title=dzien-ochrony-morza-baltyckiego-baltic-day&uid=20473b0c03dce9aad64cbbbe1ebe48b0 Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, głęboko wciśniętym w ląd. Dlatego też wody w Morzu Bałtyckim mają stosunkowo niskie zasolenie, którego poziom waha się od 30 ‰ w rejonie cieśnin duńskich do 3‰ w zatokach Botnickiej i Fińskiej.

Niskie zasolenie powoduje z kolei karłowatość organizmów wodnych. Średnia głębokość to 52,3 m, a całkowita powierzchnia morza wraz z cieśninami i Kattegatem szacowana jest na 415 266 km2. Polska jest stroną wielu umów międzynarodowych, których celem jest ochrona bądź rekultywacja Morza Bałtyckiego, w tym między innymi: konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach (tzw. Konwencji Gdańska) z 1973 roku; konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, (tzw. Konwencja Helsińska) z 1974 roku; porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS) z 1992 roku.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:18:46 +0200
23 Mar 2017 : Światowy Dzień Wody [World Water Day] http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=378&Itemid=1393&year=2017&month=03&day=23&title=swiatowy-dzien-wody-world-water-day&uid=7db2a8c64c1ca8bddaa0ede9c3c63fb7 http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=378&Itemid=1393&year=2017&month=03&day=23&title=swiatowy-dzien-wody-world-water-day&uid=7db2a8c64c1ca8bddaa0ede9c3c63fb7 Światowy Dzień Wody to międzynarodowa inicjatywa, która została zapoczątkowana w 1992 roku przez Organizajcję Narodów Zjednoczonych na konferencji Środowisko i Rozwój (UNCED) w Rio de Janeiro.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:19:39 +0200
24 Mar 2017 : Światowy Dzień Meteorologii [World Meteorological Day] http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=403&Itemid=1393&year=2017&month=03&day=24&title=swiatowy-dzien-meteorologii-world-meteorological-day&uid=82a20cb408d2464a1862c70b3cf4a66f http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=403&Itemid=1393&year=2017&month=03&day=24&title=swiatowy-dzien-meteorologii-world-meteorological-day&uid=82a20cb408d2464a1862c70b3cf4a66f W coraz szybciej zmieniającym się świecie, rozwój przemysłu, wzrost populacji, globalizacja transport i ogromne zużycie energii doprowadziły do zmian klimatycznych.

Ponad 90 procent klęsk żywiołowych związanych jest z czynnikami klimatycznymi i meteorologicznymi, takimi jak: huragany, ulewne deszcze, katastrofalne opady śniegu, błotne lawiny i osuwiska, susze. Zjawiska te nasilają się i stają się coraz groźniejsze Wobec takich zagrożeń, szczególna rola przypada Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i narodowym służbom meteorologicznym w tworzeniu rozbudowanych systemów wczesnego ostrzegania, pozwalających zmniejszyć skutki klęsk żywiołowych. Polskie organizacje ekologiczne czynnie włączają się w międzynarodową dyskusję na temat stabilizowania klimatu na Ziemi.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:20:35 +0200