Subskrybuj wydarzenia RSS - WegeMaluch.pl http://wegemaluch.pl Tue, 23 Apr 2019 07:48:27 +0200 MagYa images/icons/logo/logowegemaluchOKkwadratZnapisemlittle80.png Subskrybuj wydarzenia RSS http://wegemaluch.pl/ pl-pl 23 Kwi 2019 08:00 : Dzień Ziemi [Earth Day] http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=555&Itemid=1393&year=2019&month=04&day=23&title=dzien-ziemi-earth-day&uid=e737f662c0ae033700c4345f59114742 http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=555&Itemid=1393&year=2019&month=04&day=23&title=dzien-ziemi-earth-day&uid=e737f662c0ae033700c4345f59114742 Dzień Ziemi obchodzono po raz pierwszy w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Dziś trudno wskazać kraj, w którym w tym dniu nie mówi się o matce Ziemi.

W programie udział bierze 12000 organizacji w 174 państwach. Dzień Ziemi, którego celem jest pobudzanie świadomości ekologicznej, nauka poczucia odpowiedzialności za czyste i zdrowe środowisko, jest jedynym wydarzeniem obchodzonym na jednocześnie na całym świecie przez ludzi różnych narodowości, ras i religii.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:28:13 +0200
25 Kwi 2019 : Dzień Zwierząt Laboratoryjnych http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=580&Itemid=1393&year=2019&month=04&day=25&title=dzien-zwierzat-laboratoryjnych&uid=80f9f7cd3a8f80ae8975cc1c207de574 http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=580&Itemid=1393&year=2019&month=04&day=25&title=dzien-zwierzat-laboratoryjnych&uid=80f9f7cd3a8f80ae8975cc1c207de574 Dzień Zwierząt Laboratoryjnych ma na celu nie tylko nakłanianie do maksymalnej rezygnacji z testów wykonywanych na zwierzętach, ale również zwrócenie uwagi na konieczność poprawy warunków hodowli i obchodzenia się ze zwierzętami.

Skala testów przeprowadzanych na zwierzętach przy obecnym stanie wiedzy i istniejących technologiach nie ma usprawiedliwienia dla swego ogromu. Część z badań jest wykonywanych w celach farmaceutycznych i w tym przypadku trudno by było z nich całkowicie zrezygnować, lecz dużą ich część stanowi testowanie produktów kosmetycznych i chemii użytkowej. W większości przypadków badania te są wielokrotnie powielane w różnych ośrodkach, powiększając skalę cierpień zwierząt. To, co my wszyscy możemy zrobić, to konsekwentnie wybierać w sklepach szampony, kremy, proszki do prania czy pasty do zębów nie testowane na zwierzętach. Należy także dążyć do maksymalnego zminimalizowania cierpienia, na jakie narażone są zwierzęta w czasie wykonywania na nich badań, z których nie można zrezygnować.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:29:50 +0200
26 Kwi 2019 : Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=605&Itemid=1393&year=2019&month=04&day=26&title=miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem&uid=99270071f1571a446b67abd35c729352 http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=605&Itemid=1393&year=2019&month=04&day=26&title=miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem&uid=99270071f1571a446b67abd35c729352 Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem ma na celu zwrócenie uwagi na obecność dźwięków w naszym codziennym życiu oraz na nasz udział w ich tworzeniu.

Świadomość zagrożenia hałasem umożliwi podjęcie działań zapobiegających jego nadmiernemu generowaniu. Dzień obchodzony jest od 2001 z inicjatywy Towarzystwa Higieny Akustycznej.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:30:42 +0200
03 Maj 2019 : Święto Konstytucji 3 Maja http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=84&Itemid=1393&year=2019&month=05&day=03&title=swieto-konstytucji-3-maja&uid=i47mbohoskhgq0v6pbmjlikndk@google.com http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=84&Itemid=1393&year=2019&month=05&day=03&title=swieto-konstytucji-3-maja&uid=i47mbohoskhgq0v6pbmjlikndk@google.com Święta Sun, 21 Oct 2012 23:22:18 +0200 04 Maj 2019 : Dzień Słońca http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1730&Itemid=1393&year=2019&month=05&day=04&title=dzien-slonca&uid=f21069e91d0a14a8a50fa3ea4db5189e http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1730&Itemid=1393&year=2019&month=05&day=04&title=dzien-slonca&uid=f21069e91d0a14a8a50fa3ea4db5189e Ciekawostki Mon, 22 Oct 2012 13:53:22 +0200 13 Maj 2019 : Międzynarodowy Dzień Ptaków Wędrownych [International Migratory Bird Day] http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=630&Itemid=1393&year=2019&month=05&day=13&title=miedzynarodowy-dzien-ptakow-wedrownych-international-migratory-bird-day&uid=406e2602039c308b820c018ed492ed07 http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=630&Itemid=1393&year=2019&month=05&day=13&title=miedzynarodowy-dzien-ptakow-wedrownych-international-migratory-bird-day&uid=406e2602039c308b820c018ed492ed07 Obchody Międzynarodowego Dnia Ptaków Wędrownych koncentrują się na jednym z największych fenomenów życia – podróży ptaków między ich letnim zimowy „domem”.

Idea obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków Wędrownych narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1993 z inicjatywy the Smithsonian Migratory Bird Center i the Cornell Laboratory of Ornithology. Nad Polską krzyżują się szlaki wędrówek ptaków łączące trzy kontynenty: nasz kraj jest ważnym obszarem dla ptaków wędrujących przez Europę, z dalekiej Syberii, Afryki i Azji.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:31:26 +0200
16 Maj 2019 : Święto Polskiej Niezapominajki http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=655&Itemid=1393&year=2019&month=05&day=16&title=swieto-polskiej-niezapominajki&uid=90631d4c9df3e129805984bd03d6055e http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=655&Itemid=1393&year=2019&month=05&day=16&title=swieto-polskiej-niezapominajki&uid=90631d4c9df3e129805984bd03d6055e Pomysł obchodów Święta Polskiej Niezapominajki zrodził się w 2002 roku kiedy Eko–Radio zapytało słuchaczy radiowej Jedynki czy nie warto wprowadzić takie święto do polskiego kalendarza. Propozycja spotkała się z ogromną aprobatą.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:32:02 +0200
23 Maj 2019 : Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=680&Itemid=1393&year=2019&month=05&day=23&title=miedzynarodowy-dzien-roznorodnosci-biologicznej&uid=cc6ffe166b82a98790254ae2a12a5814 http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=680&Itemid=1393&year=2019&month=05&day=23&title=miedzynarodowy-dzien-roznorodnosci-biologicznej&uid=cc6ffe166b82a98790254ae2a12a5814 Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych.

Łączy się z tym wszystkim, co stanowi o jakości życia. Różnorodność biologiczna to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić. Trzeba zadbać o to by nie naruszać istniejących ekosystemów na Ziemi. Należy zwiększyć świadomość ludzi o ogromnym znaczeniu różnorodności biologicznej dla świata, o zagrożeniach, które prowadzą do pogorszenia sytuacji i skutkach zachwiania równowagi pomiędzy poszczególnymi gatunkami. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizacja Narodów Zjednoczony w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 roku zmieniono datę na dzień 22 maja czyli datę wejścia w życie konwencji na temat Różnorodności Biologicznej.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:32:50 +0200