Subskrybuj wydarzenia RSS - WegeMaluch.pl http://ksiazka.wegemaluch.pl Tue, 25 Sep 2018 20:22:50 +0200 MagYa images/icons/logo/logowegemaluchOKkwadratZnapisemlittle80.png Subskrybuj wydarzenia RSS http://ksiazka.wegemaluch.pl/ pl-pl 25 Wrz 2018 : Sprzątanie Świata http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=979&Itemid=1393&year=2018&month=09&day=25&title=sprzatanie-swiata&uid=6aa21b8691fb6f89f58f581a0333d91c http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=979&Itemid=1393&year=2018&month=09&day=25&title=sprzatanie-swiata&uid=6aa21b8691fb6f89f58f581a0333d91c Międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata („Clean up the world”) po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku. Celem akcji jest aktywacja lokalnych społeczności do dbania o stan otaczającego je środowiska.

W ramach akcji organizowane są wspólne sprzątania, festyny i pikniki w czasie których promowane są proekologiczne zachowania takie jak np. segregacja odpadów. W Polsce akcję koordynuje Fundacja Nasza Ziemia.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:41:02 +0200
28 Wrz 2018 : Światowy Dzień Turystyki http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1004&Itemid=1393&year=2018&month=09&day=28&title=swiatowy-dzien-turystyki&uid=d1d2a0e70daecd0c21a68a3ad0849327 http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1004&Itemid=1393&year=2018&month=09&day=28&title=swiatowy-dzien-turystyki&uid=d1d2a0e70daecd0c21a68a3ad0849327 W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwój turystyki został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku.

Dwoma pierwszymi organizacjami promującymi turystykę były: Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze PTK. Pierwsza z nich powstała w 1873 roku a jej celem było m.in.: badania geologiczne polskich gór i ich popularyzacji, ochrona przyrody i wspieranie przemysłu góralskiego. Towarzystwo skupiało w swych szeregach wielu wybitnych specjalistów i naukowców. W 1874 roku z inicjatywy Towarzystwa zbudowano pierwsze schronisko górskie nad Morskim Okiem. W 1876 roku schroniska w Roztoce i Pięciu Stawach, a w 1894 na Hali Gąsienicowej. Dzięki działaniom Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Tatry stały się głównym obszarem na ziemiach polskich, a Zakopane główną miejscowością turystyczno-uzdrowiskową.

1906 roku powstało w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze PTK. Organizacja postawiła sobie za cel zbieranie wiadomości krajoznawczych, gromadzenie zbiorów naukowych, organizowanie wycieczek po kraju, urządzanie wystaw krajoznawczych. Swoje działania skupiała się na terenach nizinnych.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:41:35 +0200
29 Wrz 2018 : Dzień Morza http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1029&Itemid=1393&year=2018&month=09&day=29&title=dzien-morza&uid=2e72cd919c8982cc8413a7deb652a709 http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1029&Itemid=1393&year=2018&month=09&day=29&title=dzien-morza&uid=2e72cd919c8982cc8413a7deb652a709 Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, głęboko wciśniętym w ląd. Dlatego też wody w Morzu Bałtyckim mają stosunkowo niskie zasolenie, którego poziom waha się od 30 ‰ w rejonie cieśnin duńskich do 3‰ w zatokach Botnickiej i Fińskiej.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:42:03 +0200
02 Paź 2018 : Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1079&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=02&title=miedzynarodowy-dzien-wegetarianizmu&uid=05026ff26402c9c5a37fae460b8776eb http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1079&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=02&title=miedzynarodowy-dzien-wegetarianizmu&uid=05026ff26402c9c5a37fae460b8776eb Ustanowiony przez Międzynarodową Unię Wegetarianizmu w 1977 roku. Celem dnia jest promowanie wegetarianizmu jako sposobu odżywiania się i stylu życia. Obchodzony jest zwykle w postaci happeningów z poczęstunkami dla uczestników. Często święto to łączone jest z obchodami Światowego Dnia Zwierząt Hodowlanych.

]]>
Wege Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:43:37 +0200
02 Paź 2018 : Światowy Dzień Ptaków http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1054&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=02&title=swiatowy-dzien-ptakow&uid=27824a0004d28adffcfdff452387a8b4 http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1054&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=02&title=swiatowy-dzien-ptakow&uid=27824a0004d28adffcfdff452387a8b4 Liczba ptaków na Ziemi stale się zmniejsza. W Polsce wytępiono dropia, którego ostatnie lęgowe osobniki zginęły w 1987 roku. Celem obchodzonego 1 października Światowego Dnia Ptaków jest zwrócenie uwagi ludzi na potrzebę chronienia ptaków wraz z ich naturalnym środowiskiem.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:42:39 +0200
03 Paź 2018 : Europejski Dzień Ptaków http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1104&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=03&title=europejski-dzien-ptakow&uid=c1220b88e4d0956004ce00882960a012 http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1104&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=03&title=europejski-dzien-ptakow&uid=c1220b88e4d0956004ce00882960a012 Liczba ptaków na Ziemi stale zmniejsza się. W Polsce wytępiono dropia, którego ostatnie lęgowe osobniki zginęły w 1987r. Celem obchodzonego 1 października Światowego Dnia Ptaków jest zwrócenie uwagi ludzi na potrzebę chronienia ptaków wraz z ich naturalnym środowiskiem.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:44:04 +0200
03 Paź 2018 : Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1129&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=03&title=swiatowy-dzien-zwierzat-hodowlanych&uid=e42ab2a0f6cf6a35d87e3491547d483f http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1129&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=03&title=swiatowy-dzien-zwierzat-hodowlanych&uid=e42ab2a0f6cf6a35d87e3491547d483f Rocznie około 20 miliardów zwierząt hodowlanych zostaje zabitych często w barbarzyński sposób lub też ginie podczas transportów. Chociaż przepisy międzynarodowe określają dokładnie sposób uboju zwierząt, tak aby ich cierpienia możliwie jak najbardziej ograniczyć, a także ustalają maksymalny czas trwania transportu do 8 godzin, tragicznie często przepisy te są łamane.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:44:35 +0200
04 Paź 2018 : Światowy Dzień Siedlisk http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1154&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=04&title=swiatowy-dzien-siedlisk&uid=444037494a1bd2fbf059e8fe375bf48e http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1154&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=04&title=swiatowy-dzien-siedlisk&uid=444037494a1bd2fbf059e8fe375bf48e Siedlisko przyrodnicze (natural habitat) to uniwersalny europejski termin oznaczający ekosystem o określonych granicach geograficznych.

 

Jest to nie tyle o miejsce występowania danego gatunku rośliny, grzyba czy zwierzęcia, lecz o całość, wszystkie elementy, danego unikalnego ekosystemu. W 1992 roku Unia Europejska doceniła wagę zachowania naturalnych siedlisk w przyjętej Dyrektywie w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (92/43/EWG). Zawiera ona spis i uniwersalną klasyfikację siedlisk uznanych za „ważne dla Europy” oraz spis gatunków, których siedliska również podlegają ochronie. Dyrektywa wyróżnia gatunki:

~ dla których państwa członkowskie zobowiązane są powołać obszary ochrony ich siedlisk – specjalne obszary ochrony (SOO),

~ te, które państwa członkowskie zobowiązane są objąć ścisłą ochroną gatunkową,

~ te, które są przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej , ale mogą podlegać gospodarczemu użytkowaniu.

Specjalne Obszary Ochrony (SOO) powołane na mocy Dyrektywy Siedliskowej wraz z Obszarami Specjalnej Ochrony (OSO) wyznaczonymi na podstawie Dyrektywy Ptasiej, tworzą Europejską Sieć Ekologiczną pod nazwą NATURA 2000. Dyrektywa Siedliskowa zawiera regulacje będące podstawą funkcjonowania obszarów tej sieci.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:45:08 +0200
05 Paź 2018 : Światowy Dzień Zwierząt http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1204&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=05&title=swiatowy-dzien-zwierzat&uid=6ee7e0b0af0fc300f37b471a9b927b03 http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1204&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=05&title=swiatowy-dzien-zwierzat&uid=6ee7e0b0af0fc300f37b471a9b927b03 Pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha ciebie niż siebie samego” J. Billlings

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:46:03 +0200
05 Paź 2018 : Światowy Dzień Św. Franciszka – Patrona Ekologów http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1179&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=05&title=swiatowy-dzien-sw-franciszka-patrona-ekologow&uid=34face3411b56a8cd8712c2575a897d5 http://ksiazka.wegemaluch.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1179&Itemid=1393&year=2018&month=10&day=05&title=swiatowy-dzien-sw-franciszka-patrona-ekologow&uid=34face3411b56a8cd8712c2575a897d5 „Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi”

Święty Franciszek - pierwszy ekolog - głosił wizję solidarności i braterstwa ze wszystkimi stworzenia.

 

W 1979 roku papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów. Współcześnie może on być znakiem orientacyjnym w odszukiwaniu właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą, innymi ludźmi i Bogiem. W Polsce tę problematykę rozwijają franciszkańskie grupy ekologiczne, w tym Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu.

]]>
Eko Kalendarz Mon, 22 Oct 2012 12:45:38 +0200