WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Porady rehabilitanta

Metody rehabilitacji dziecka

Obecnie w rehabilitacji niemowląt i dzieci stosowane są 2 uznane na świecie i w Polsce metody: metoda NDT Bobath i metoda Vojty. O wyborze metody powinien decydować lekarz w porozumieniu z rodzicami. Każda z tych metod jest metodą dobrą, i wbrew obiegowym opiniom nie ma lepszej i gorszej. Natomiast o sukcesie terapeutycznym decyduje odpowiedni dla danego dziecka dobór metody. Skuteczność metody możemy oceniać po około miesiącu terapii (czasami zdarza się, że poprawę widać już wcześniej, czasami trochę później). Po tym okresie rodzice powinni zauważyć poprawę jakości wzorców ruchowych np. zmniejszenie asymetrii ułożenia głowy, obniżenie zbyt wysokiego napięcia w kończynach itd. Oczywiście poprawa powinna być związana z problemem, z którym dziecko trafiło na terapię.

 

Czynny udział rodziców w terapii ma olbrzymie znaczenie, bez ich zaangażowania i pracy w domu żadna z metod nie przyniesie oczekiwanych rezultatów lub będą one niewielkie. Udział rodziców/opiekunów w terapii dziecka dokładniej wyjaśniam w części dotyczącej poszczególnych metod, ponieważ w każdej metodzie rola rodziców jest inna.

Obecnie w rehabilitacji niemowląt i dzieci stosowane są 2 uznane na świecie i w Polsce metody: metoda NDT Bobath i metoda Vojty. O wyborze metody powinien decydować lekarz w porozumieniu z rodzicami. Każda z tych metod jest metodą dobrą, i wbrew obiegowym opiniom nie ma lepszej i gorszej. Natomiast o sukcesie terapeutycznym decyduje odpowiedni dla danego dziecka dobór metody. Skuteczność metody możemy oceniać po około miesiącu terapii (czasami zdarza się, że poprawę widać już wcześniej, czasami trochę później). Po tym okresie rodzice powinni zauważyć poprawę jakości wzorców ruchowych np. zmniejszenie asymetrii ułożenia głowy, obniżenie zbyt wysokiego napięcia w kończynach itd. Oczywiście poprawa powinna być związana z problemem, z którym dziecko trafiło na terapię.

 

Czynny udział rodziców w terapii ma olbrzymie znaczenie, bez ich zaangażowania i pracy w domu żadna z metod nie przyniesie oczekiwanych rezultatów lub będą one niewielkie. Udział rodziców/opiekunów w terapii dziecka dokładniej wyjaśniam w części dotyczącej poszczególnych metod, ponieważ w każdej metodzie rola rodziców jest inna.

Koncepcja NDT BOBATH

Nazwa NDT Bobath pochodzi od angielskiego skrótu Neurodevelopmental Treatment (metoda neurorozwojowa). Koncepcja NDT Bobath została opracowana przez czeskie małżeństwo Berthę i Karela Bobathów w 40-tych latach XX w. w Londynie. Berta - fizjoterapeutka i Karel - neurolog, analizowali zaburzenia neurologiczne u dorosłych pacjentów po udarze. Potem Bertha przeniosła te obserwacje na dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.dz.) W latach 50-tych XX w. pediatra szwajcarska Elizabeth Köng oraz fizjoterapeutka z Ośrodka Bobathów w Londynie Mary Quinton rozwinęły tę metodę i zastosowały ją do usprawniania niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym.

Zasady koncepcji NDT Bobath opierają się na bardzo dobrej znajomości prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz wiedzy na temat zaburzeń, ich progresji i skutków, wynikających z uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego (CUN). Koncepcja NDT Bobath ciągle ewoluuje i dostosowuje się do aktualnej wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych. Nowoczesna terapia wg zasad NDT to terapia oparta na naukowych faktach.

GŁÓWNE ZASADY KONCEPCJI BOBATH:

 1. Umożliwienie wykonania ruchu dzięki:
   1. zachowaniu pełnego zakresu ruchów w stawach poprzez utrzymaniu prawidłowej długości mięśni
   2. przygotowaniu sensorycznynemu poprzez dostarczeniu wielu, różnorodnych wzorców ruchowych → prawidłowy proces edukacji sensomotorycznej
 2. Normalizacja napięcia posturalnego
 3. Hamowanie nieprawidłowej aktywności odruchowej
 4. Torowanie automatycznych reakcji nastawczych i równoważnych
 5. Wzmacnianie osłabionych mięśni
 6. Przełożenie ćwiczeń na funkcję i dążenie do osiągania FUNKCJONALNYCH CELÓW
 7. Zakładanie realnych celów dostosowanych indywidualnie do możliwości każdego dziecka
 8. Umiejętność przewidywania i zapobieganie zmianom wtórnym w przyszłości
 9. Dziecko powinno aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach np. młodsze poprzez zabawę, starsze powinny wiedzieć, czemu dane ćwiczenie służy

Zgodność z założeniami NDT

 • Wczesne rozpoczęcie terapii ( około 2 miesiąca życia) – zanim nieprawidłowe wzorce staną się nawykiem
 • Samodzielne wykonanie ruchu – zgodnie z teorią nauki ruchu
 • Przełożenie aktywności na zajęciach na funkcje życiowe
 • Respektowanie dziecka (motywacja, inicjatywa, przyjemność z bycia w terapii)
 • Pełna współpraca z rodzicami – rodzice poznają zasady pielęgnacji, ćwiczenia oraz zasady wykorzystania ćwiczeń w codziennym życiu
 • Team approach – praca w zespole terapuetycznym
 • Plus terapia zajęciowa oparta na koncepcji NDT Bobath – poprawa koordynacji oko-ręka, poprawa percepcji, czucia,
 • Plus logopeda - oparta na koncepcji NDT Bobath – poprawa napięcia posturalnego podnosi jakość funkcji związanej z oddychaniem, jedzeniem i mową.

 W koncepcji NDT Bobath nie ma gotowego zestawu ćwiczeń. Terapeuta stosuje indywidualny dobór wspomagań dla każdego dziecka, zmieniający się w czasie. Wspomaganie prowadzi się poprzez tzw. punkty kluczowe, czyli te części ciała, które odpowiadają za kontrolę prawidłowych wzorców ruchowych.

Specyfika terapii niemowląt


W terapii niemowląt bardzo ważnym elementem jest prawidłowa pielęgnacja, traktowana jako integralna część usprawniania:

 • Prawidłowe podnoszenie i noszenie dziecka ma na celu hamowanie nieprawidłowej aktywności odruchowej i aktywizowanie prawidłowej kontroli posturalnej
 • Karmienie dziecka w odpowiednich pozycjach zapewnia prawidłową dystrybucję napięcia, również w obrębie języka i warg
 • Odpowiednie ubieranie i rozbieranie dziecka dostarcza prawidłowych wzorców ruchowych i czuciowych
 • Czuwanie nad prawidłową pozycją podczas spontanicznej aktywności dziecka zapobiega rozwojowi nieprawidłowych wzorców ruchowych

 


Metoda Vojty

Metoda Vojty zwana metodą odruchowej lokomocji. Polega ona na wyzwalaniu prawidłowych wzorców ruchowych / mechanizmów lokomocji poprzez stymulację u dziecka tzw. stref wyzwalania w odpowiednich pozycjach wyjściowych.

Twórcą metody jest prof. Vaclav Vojta, czeski neurolog dziecięcy, który przez wiele lat obserwował rozwój ruchowy noworodków i niemowląt pracując w jednej z praskich klinik dziecięcych. Udało mu się opracować odpowiednie pozycje wyjściowe dla terapii oraz tzw, strefy stymulacji, poprzez które można wywołać odpowiednie reakcje odruchowe/prawidłowe mechanizmy lokomocji, które w przypadku prawidłowego rozwoju występują między 3 miesiącem a 3 rokiem życia. Stanowią one tzw. podstawowy program ruchowy.

W metodzie Vojty do pobudzenia centralnego układu nerwowego wykorzystuje się, proprioreceptory, czyli receptory czucia głębokiego. W praktyce polega to na ułożeniu dziecka w ściśle określonej pozycji i stymulacji tzw. stref wyzwalania, a po uzyskaniu określonej reakcji ruchowej, na zastosowaniu odpowiedniego oporu.

Terapię tą metodą może prowadzić dyplomowany terapeuta, który ukończył odpowiedni kurs. Część stymulacji, po instruktażu terapeuty, muszą również wykonywać rodzice kilka razy (3-4) dziennie w domu.Na pytania dla wegemaluch.pl odpowiada mgr Anna Boryczka, pracująca od wielu lat z Kliniką Rehabilitacji Pediatrycznej w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie zajmuje się rehabilitacją niemowląt i małych dzieci  z różnymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. W 2006 otworzyła przychodnię rehabilitacyjną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi Zespół Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacyjnych MALUCH.Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

 • 1
 • 2
Poprzedni Następny
Płaskostopie - co to jest i jak leczyć

Płaskostopie - co to jest i jak leczyć

Rehabilitant

Płaskostopie to fizjologiczne ukształtowanie stopy charakterystyczne u niemowląt i małych dzieci. Polega na koślawości tyłostopia oraz obniżeniu łuku podłużnego i poprzecznego stopy, najbardziej widoczne (fizjologicznie) w okresie ok 2-3 roku życia...

Refleksologia i hormony

Refleksologia i hormony

Rehabilitant

Refleksologia jest naturalną, nieinwazyjną, holistyczną terapią. Podejście holistyczne wymaga od terapeuty ścisłej współpracy z organizmem klienta. Naturalnym stanem organizmu jest zdrowie, dlatego planując sesje należy jak najskuteczniej wspomóc samoleczące zdolności organizmu...

Wady postawy u dzieci

Wady postawy u dzieci

Rehabilitant

Wady postawy u dzieci dotyczą nieprawidłowej budowy stóp, osi kończyn dolnych, kręgosłupa, ustawienia obręczy miednicy i barkowej oraz ustawienia głowy. Pierwsze symptomy wad postawy bywają nieraz widoczne zaraz po spionizowaniu...

Główka - co zrobić żeby nie była płaska?

Główka - co zrobić żeby nie była płaska?

Rehabilitant

Oczywiście, można pomóc i nie jest to bardzo trudne zadanie. Aby główka nie uległa zniekształceniu należy przestrzegać kilku zasad:- dziecko powinno codziennie dostawać odpowiednią dawkę witaminy D3. Decyzję o podaniu...

Fotelik czy przyczepka

Fotelik czy przyczepka

Rehabilitant

Fotelik rowerowy, montowany najczęściej z tyłu za siodełkiem, powinien być przede wszystkim wyprodukowany przez dobrą, renomowaną firmę i posiadać odpowiednie atesty, świadczące o jego bezpieczeństwie. Fotelik powinien być wyposażony w...

Jak wybrać dziecku najodpowiedniejsze buty?

Jak wybrać dziecku najodpowiedniejsze bu…

Rehabilitant

Buty zawsze dobieramy odpowiednio do funkcji, jaką mają pełnić (buty do chodzenia po szkole, na lekcje w-fu itd.).Wybierając buty dla dziecka warto pamiętać o kilku zasadach. Dobrze dobrane buty powinny: Być...

Od kiedy warto zapisać dziecko na basen?

Od kiedy warto zapisać dziecko na basen?

Rehabilitant

Pływanie z maluszkiem w basenie polecam po ukończeniu przez dziecko 3 miesiąca życia, po pierwszej dawce szczepienia przeciwko polio. Jeśli z jakiegoś powodu szczepienia nie było, należy skontaktować się z...

Co jest lepsze - nosidełko czy chusta?

Co jest lepsze - nosidełko czy chusta?

Rehabilitant

Chustę polecam od pierwszych dni życia dziecka, ponieważ zapewnia ona bliski kontakt maluszka z mamą/tatą i możemy w niej podeprzeć niestabilną w tym wieku główkę. W chuście możemy ułożyć dziecko...

Czy dziecko powinno korzystać z chodzika?

Czy dziecko powinno korzystać z chodzika…

Rehabilitant

A po co? Prawidłowo rozwijający się maluch, jak będzie gotowy, zacznie chodzić samodzielnie. Gdy mówimy gotowy, myślimy o dojrzałości jego układu nerwowego, a w szczególności o dojrzałości reakcji równoważnych, napięciu posturalnym...

Wrodzona dysplazja stawu biodrowego

Wrodzona dysplazja stawu biodrowego

Rehabilitant

Jest to wada wrodzona, dotycząca budowy stawu biodrowego i dotyczy wszystkich elementów stawu: panewki, która jest źle wykształcona (płaska, nie obejmuje głowy kości udowej, bliższego końca kości udowej oraz więzadeł...

Kiedy i jakie kupić krzesełko do siedzenia?

Kiedy i jakie kupić krzesełko do siedzen…

Rehabilitant

Jeśli wybieramy dla dziecka krzesełko do siedzenia, poszukajmy takiego z regulowanym siedziskiem, tzn. z możliwością ustawienia siedziska w pozycji lekko odchylonej do tyłu (tak jak w foteliku samochodowym). Wtedy będziemy...

Obawy rodzica a rehabilitacja dziecka?

Obawy rodzica a rehabilitacja dziecka?

Rehabilitant

Człowiek w swoim rozwoju nie pamięta pierwszych 3 lat z życia. Nie ma też żadnych badań naukowych potwierdzających, że maleństwo zapamięta, że rehabilitacja była dla niego męcząca, a powodem tego...

Jak wybrać rehabilitanta?

Jak wybrać rehabilitanta?

Rehabilitant

Wybierając rehabilitanta dla swojego dziecka należy przede wszystkim sprawdzić, czy ma on odpowiednie kompetencje do pracy z niemowlętami i dziećmi. Rehabilitacja małych dzieci, a zwłaszcza niemowląt wymaga profesjonalnej wiedzy i...

Rozwój dziecka - kiedy do specjalisty

Rozwój dziecka - kiedy do specjalisty

Rehabilitant

Co może zaniepokoić rodziców, jeśli chodzi o prawidłowy rozwój dziecka: Okres noworodkowy:Wysokie unoszenie głowy w pozycji na brzuchu – nie świadczy o tym, że maluch jest silny, świadczy o zaburzeniu napięcia...

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?