WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Artykuły

Odpowiedź na petycję. Państwowa Inspekcja Sanitarna

próbówki

 

 Odpowiedź na petycję wegemaluch.pl Głównego Inspektoratu SanitarnegoWarszawa 25.01.2013

GIS-BŻ-PR-022-321/KP/12/7

 

       W nawiązaniu do pisma z dnia 17.01.2013 r. w sprawie spotkania dot. diety wegetariańskiej w publicznej oświacie. Główny Inspektorat Sanitarny - Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia uprzejmie informuje, że ww. sprawa, którą chce Pani poruszyć na spotkaniu - nie leży w kompetencjach Departamentu.

       Departament informuje, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212. poz 1263. z późń. zm.) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzor sanitarnego należy kontrola przestrzegania (przez podmioty działające na rynku spożywczym) przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących m.in. warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego oraz nadzoru nad jakością zdrowotną żywności.

       Kwestie związane z produkcją i jakością zdrowotną żywności - regulowane są przepisami prawa żywnościowego, zarówno wspólnotowego jak i krajowego. Należy podkreślić, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej nie ma przepisów prawa narzucających obowiązkowe normy żywieniowe i ustanawiających system kar za nie przestrzeganie tych norm. W Polsce Zasady racjonalnego żywienia oraz zalecane racje pokarmowe dla różnych grup ludności opracowują - zgodnie z kompetencjami i aktualnym stanem wiedzy oraz publikują, jednostki badawczo-rozwojowe podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia, w tym głównie Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Obecnie mają one formę zaleceń i spełniają rolę edukacyjną w praktycznej realizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego (np. sotłówkach szkolnych i przedszkolnych). Należy zauważyć, że zalecenia te nie uwzględniają diet eliminacyjnych dla dzieci (np. wegetariańskiej lub wegańskiej).

       W związku z powyższym oraz z faktem, że poprzednie Pani pismo w przedmiotowej sprawie zostało przekazane - zgodnie z kompetencjami - do Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia (pismem znak: GIS-BŻ-PR-022-321/KP/12/7 z dnia 14.01.2013 r. które otrzymała Pani do wiadomości) Departament uprzejmie sugeruje zwracanie się w sprawie diety wegetariańskiej w publicznych placówkach oświatowych do Ministerstwa Zdrowia.

 

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
Maria Suchowiak

 

Pobierz oryginalny dokument odpowiedzi Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

Przeczytaj również: Odpowiedź na petycję. Ministerstwo Zdrowia
Odpowiedź na petycję. Instytut Żywności i Żywienia
Odpowiedź na petycję. Ministerstwo Edukacji NarodowejWięcej o petycji...

oraz petycja.wegemaluch.pl

 Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?