WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Regulamin konkursu 'Dobry Tata'

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem konkursu „Dobry Tata” jest ogólnopolski portal Wegemaluch.pl, zwany dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagród jest dobrytata.waw.pl
3. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu Wegemaluch.pl.
4. Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych :)
5. Czas nadsyłania prac konkursowych: od 5 listopada do 18 listopada 2012 r. do godz. 23.59.

§ 2. CELE KONKURSU:

1. Zachęta do bycia dobrym rodzicem. Spędzania czasu z dzieckiem, słuchania słuchowisk i rozwój wyobraźni dziecka.

§ 3. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

1. Zadaniem uczestników jest przesłanie zdjecia, które udokumentuje czas spędzany ojca z dzieckiem. (zdjęcie wspólnych zabaw, zdjęcie rodzinne, artystyczne fotografie i portrety)

2. Zgłoszenia dokonuje uczestnik (w przypadku osób pełnoletnich) lub rodzic / opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich), przesyłajac:

a) zdjęcie konkursowe w formacie jpg lub png lub gif (sztuk: 1)

b) zdjęcie należy umieścić w galerii rodzinne wegemaluch i opublikować link do niego w forum w wątku konkursowym.

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne,

2. W konkursie biorą udział wszystkie zakwalifikowane zdjęcia,

3. Jeden uczestnik, nadsyła jedno zgłoszenie na konkurs. W przypadku nadesłania więcej niż jednego złogszenia przez uczestnika, organizator wybiera jedno z nich.

3. Zdjęcia do konkursu kwalifikuje organizator,

4. W przypadku nadejścia więcej niż 3 zgłoszeń różnych uczestników do konkursu, zostanie uruchomione głosowanie internetowe, w którym użytkownicy wybiorą zwycięzkie zdjęcia,

5. W przypadku nadejścia mniej niż 3 zgłoszeń, nagrody zostaną przydzielone uczestnikom biorącym udział w konkursie. Pozostałe nagrody zostaną dołączone do kolejnych konkursów.

6. Zostają przyznane 3 audiobooki, po jednym dla każdego z 3 najlepszych uczestników.

§ 5. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Rozstrzygniecie konkursu nastapi w ciagu 7 dni od ostatecznej daty przyjmowania prac. Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą.

2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomosci uczestników konkursu na stronie internetowej wegemaluch.pl

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu na stronie wegemaluch.pl.

§ 6. NAGRODY

Dla zwyciężców przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody – każdy laureat otrzyma audiobook „Bajki z sukcesem w tle" autorstwa Sławomira Żbikowskiego

§ 7. Uwagi Końcowe

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z prac konkursowych, a szczególnie do ich publikowania na stronach internetowych Organizatora i Patronów Konkursu.

3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego zdjęcia, bądź posiada zgodę autora zdjęcia na jego publikację.

Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

Poprawiono: poniedziałek, 05, listopad 2012 10:26

Odsłony: 1876

Regulamin konkursu 'Duchowy wymiar ciąży'

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem konkursu „Duchowy wymiar ciąży” jest ogólnopolski portal Wegemaluch.pl, zwany dalej "Organizatorem".
1.a Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym regulamie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Illuminatio zwanym dalej "Fundatorem"
3. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu Wegemaluch.pl.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych :)
5. Czas nadsyłania prac konkursowych: od 15.03.2015 godz. 9.00 do 28.03.2015 r. do godz. 20.00.

§ 2. CELE KONKURSU:

1. Sprawdzenie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania, przebiegu ciąży, poszerzenie wiedzy na temat przebiegu ciąży i przysługujących świadczeń.

§ 3. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

1. Zadaniem uczestników jest odpowiedź na pytania w quzie "Duchowy wymiar ciąży"

2. Zgłoszenia dokonuje uczestnik poprzez zalogowanie w serwisie i wypełnienie quizu - w przypadku osób pełnoletnich, lub rodzic / opiekun prawny - w przypadku osób niepełnoletnich.

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne,

2. W konkursie biorą udział wszystkie zakwalifikowane prace konkursowe,

3. Jeden uczestnik, nadsyła jedno zgłoszenie na konkurs. W przypadku nadesłania więcej niż jednego zgłoszenia przez uczestnika, organizator wybiera jedno z nich.

4. Prace do konkursu kwalifikuje organizator,

5. W przypadku nadejścia równo lub więcej niż 4 zgłoszeń różnych uczestników do konkursu, zostanie uruchomione losowanie nagród w siedzibie organizatora, w którym wybrane zostaną zwycięzkie odpowiedzi na quiz. 

6. W przypadku nadejścia mniej niż 4 zgłoszeń, nagrody zostaną przydzielone uczestnikom biorącym udział w konkursie.

7. Zostaje przyznanych 3 książki "Duchowy wymiar ciąży" po jednej dla każdego zwycięzcy.

§ 5. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciagu 7 dni kalendarzowych od ostatecznej daty przyjmowania prac. Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą.

2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomosci uczestników konkursu na stronie internetowej wegemaluch.pl

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu na stronie wegemaluch.pl.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu doręczenia nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Dane osobowe przekazane w celu realizacji dostawy nagrody są usuwane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysyłki nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5. Nie istnieje możliwość przekazania nagrody osobie trzeciej, zamiany nagród na wartość pieniężną lub inne towary.

§ 6. NAGRODY

1. Dla zwyciężców przyznane zostaną książki "Duchowy wymiar ciąży" – każdy laureat otrzyma 1 książkę ufundowaną przez Wydawnictwo Illuminatio

2. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

§ 7. Nadużycia

1. W przypadku wykrycia nadużyć w wypełnianiu quizu a w szczególności:

1.a wykrycia wypełniania quizu z tego samego komputera na różnych kontach użytkowników,

1.b wykrycia wypełniania quizu przez zewnętrzne serwery proxy,

1.c używania sieci komórkowych celem częstej zmiany IP.

Organizator dyskwalifikuje oddane w ten sposób odpowiedzi.

2. W przypadku nadesłania kilku zgłoszeń na konkurs, gdzie użyto do tego celu różnych kont użytkownika, które pokrywać się będą z tymi samymi sieciami internetowymi, bramkami dostępu, identyfikatorami komputerów lub innych urządzeń z dostępem do internetu.

Organizator dyskwalifikuje takie zgłoszenia do konkursu.

3. W przypadku powtarzania się przypadków omijania zabezpieczeń przed nadużyciami Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta / kont użytkownika bezpowrotnie.

§ 8. Uwagi Końcowe

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z prac konkursowych, a szczególnie do ich publikowania na stronach internetowych Organizatora, Patronów i Fundatorów Konkursu oraz późniejszego wykorzystania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na które nie miał wpływu, lub które powstały bez jego winy, w szczególności za: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione; problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego, lub niezależnych od Organizatora, nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy konkursowej.

5. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

Poprawiono: niedziela, 15, marzec 2015 11:23

Odsłony: 1872

Regulamin konkursu 'Lubię czytać'

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem konkursu „Lubię czytać” jest ogólnopolski portal Wegemaluch.pl, zwany dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagród jest wydawnictwo Galaktyka, www.galaktyka.com.pl.
3. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu Wegemaluch.pl.
4. Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych :)
5. Czas nadsyłania prac konkursowych: od 01 października do 15 października 2012 r. do godz. 23.59.

§ 2. CELE KONKURSU:

1. Zachęta do przygody z książką. Czytania książek dziecku, spędzania czasu z książką.

§ 3. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

1. Zadaniem uczestników jest przesłanie opowiadania oraz zdjecia, które udokumentuje czas spędzany z książką w ręku. (zdjęcie czytania książki, zdjęcie czytania ksiązki dziecku, artystyczne kompozycje z książką)

2. Zgłoszenia dokonuje uczestnik (w przypadku osób pełnoletnich) lub rodzic / opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich), przesyłajac:

a) opowiadanie max 2000 znaków,

b) zdjęcie konkursowe w formacie jpg lub png lub gif (sztuk: 1)

c) Opowiadanie wraz ze zdjęciem należy umieścić w forum w wątku konkursowym.

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne,

2. W konkursie biorą udział wszystkie zakwalifikowane opowiadania, wraz ze zdjęciami,

3. Jeden uczestnik, nadsyła jedno zgłoszenie na konkurs. W przypadku nadesłania więcej niż jednego złogszenia przez uczestnika, organizator wybiera jedno z nich.

3. Opowiadania do konkursu kwalifikuje organizator,

4. Zakwalifikowane opowiadanie wraz ze zdjęciem zostanie opublikowane w dziale "Opowieści" wegemaluch.pl

5. W przypadku nadejścia więcej niż 3 zgłoszeń różnych uczestników do konkursu, zostanie uruchomione głosowanie internetowe, w którym użytkownicy wybiorą zwycięzkie opowiadania,

6. W przypadku nadejścia mniej niż 3 zgłoszeń, nagrody zostaną przydzielone uczestnikom biorącym udział w konkursie. Pozostałe nagrody zostaną dołączone do kolejnych konkursów.

7. Zostają przyznane 3 książki, po jednej dla każdego z 3 najlepszych uczestników.

§ 5. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Rozstrzygniecie konkursu nastapi w ciagu 7 dni od ostatecznej daty przyjmowania prac. Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą.

2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomosci uczestników konkursu na stronie internetowej wegemaluch.pl

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu na stronie wegemaluch.pl.

§ 6. NAGRODY

Dla zwyciężców przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody – każdy laureat otrzyma książkę „T.Colina Campbella, Thomasa M.Campbella II, pt. "Nowoczesne zasady odżywiania. Przełomowe badanie wpływu żywienia na zdrowie." 

§ 7. Uwagi Końcowe

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z prac konkursowych, a szczególnie do ich publikowania na stronach internetowych Organizatora i Patronów Konkursu.

3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego tekstu i jest autorem zdjęcia, bądź posiada zgodę autora zdjęcia na jego publikację.

Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

Poprawiono: niedziela, 30, wrzesień 2012 20:51

Odsłony: 575

Regulamin konkursu 'Ferie zimowe'

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem konkursu „Ferie Zimowe” jest ogólnopolski portal Wegemaluch.pl, zwany dalej "Organizatorem".
1.a Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym regulamie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Drzewko Szczęścia zwanym dalej "Fundatorem"
3. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu Wegemaluch.pl.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych :)
5. Czas nadsyłania prac konkursowych: od 04.02.2013 do 12.02.2013 2012 r. do godz. 20.00.

§ 2. CELE KONKURSU:

1. Promowanie aktywnego spędzania czasu podczas ferii zimowych oraz promowanie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców

§ 3. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

1. Zadaniem uczestników jest nadesłanie opowiadania, opisu, zdjęcia - opowiadającego o aktywnych feriach uczestnika konkursu

2. Zgłoszenia dokonuje uczestnik - w przypadku osób pełnoletnich, lub rodzic / opiekun prawny - w przypadku osób niepełnoletnich, przesyłajac:

a) Pracę konkursową - należy opublikować w forum wegemaluch.pl w odpowiednio oznaczonym wątku konkursowym

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne,

2. W konkursie biorą udział wszystkie zakwalifikowane prace konkursowe,

3. Jeden uczestnik, nadsyła jedno zgłoszenie na konkurs. W przypadku nadesłania więcej niż jednego zgłoszenia przez uczestnika, organizator wybiera jedno z nich.

4. Prace do konkursu kwalifikuje organizator,

5. W przypadku nadejścia równo lub więcej niż 2 zgłoszeń różnych uczestników do konkursu, spośród nadesłanych zgłoszeń Fundator wybierze uczestnika, który otrzyma nagrodę pierwszą (§ 6.1.1) i drugą (§ 6.1.2). Wśród zwycięzców rozlosowana zostanie nagroda dodatkowa (§ 6.1.3)

6. W przypadku nadejścia mniej niż 2 zgłoszeń, nagrody nie zostaną przyznane.

§ 5. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciagu 7 dni kalendarzowych od ostatecznej daty przyjmowania prac. Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą.

2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomosci uczestników konkursu na stronie internetowej wegemaluch.pl

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu na stronie wegemaluch.pl.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu doręczenia nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Dane osobowe przekazane w celu realizacji dostawy nagrody są usuwane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysyłki nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5. Nie istnieje możliwość przekazania nagrody osobie trzeciej, zamiany nagród na wartość pieniężną lub inne towary.

§ 6. NAGRODY

1. Dla zwyciężców przyznane zostaną:

1. "Słowik, Kopciuszek i inne najpiękniejsze bajki"
2. "Kuferek pełen wierszy"
3. Najpiękniejsze wiersze dla dzieci czyta Jan Wojciech Poradowski

ufundowane przez Wydawnictwo Drzewko Szczęścia

2. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

§ 7. Nadużycia

1. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym a w szczególności:

1.a wykrycia głosowania z tego samego komputera na różnych kontach użytkowników,

1.b wykrycia głosowania przez zewnętrzne serwery proxy,

1.c używania sieci komórkowych celem częstej zmiany IP.

Organizator dyskwalifikuje oddane w ten sposób głosy.

2. W przypadku nadesłania kilku zgłoszeń na konkurs, gdzie użyto do tego celu różnych kont użytkownika, które pokrywać się będą z tymi samymi sieciami internetowymi, bramkami dostępu, identyfikatorami komputerów lub innych urządzeń z dostępem do internetu.

Organizator dyskwalifikuje takie zgłoszenia do konkursu.

3. W przypadku powtarzania się przypadków omijania zabezpieczeń przed nadużyciami Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta / kont użytkownika bezpowrotnie.

§ 8. Uwagi Końcowe

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z prac konkursowych, a szczególnie do ich publikowania na stronach internetowych Organizatora, Patronów i Fundatorów Konkursu oraz późniejszego wykorzystania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na które nie miał wpływu, lub które powstały bez jego winy, w szczególności za: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione; problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego, lub niezależnych od Organizatora, nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy konkursowej.

5. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

Poprawiono: niedziela, 03, luty 2013 19:21

Odsłony: 1705

Regulamin konkursu 'Moja Baja'

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem konkursu „Moja Baja” jest ogólnopolski portal Wegemaluch.pl, zwany dalej "Organizatorem".
1.a Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym regulamie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundatorem nagród jest mojabaja.pl zwanym dalej "Fundatorem"
3. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu Wegemaluch.pl.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych :)
5. Czas nadsyłania prac konkursowych: od 18.02.2013 do 24.02.2013 r. do godz. 20.00.

§ 2. CELE KONKURSU:

1. Prezent dla swojego dziecka :).

§ 3. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

1. Zadaniem uczestników jest: opisanie w 2 zdaniach - dlaczego chcesz zrobić taki prezent swojemu dziecku? (bo jest najcudowniejsze na świecie!), możesz dołączyć zdjęcie z galerii rodzinnej wegemaluch.pl :)

2. Zgłoszenia dokonuje uczestnik - w przypadku osób pełnoletnich, lub rodzic / opiekun prawny - w przypadku osób niepełnoletnich, przesyłajac:

a) Pracę konkursową - należy opublikować w witrynie wegemaluch.pl w odpowiednio oznaczonym wątku konkursowym forum.

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne,

2. W konkursie biorą udział wszystkie zakwalifikowane prace konkursowe,

3. Jeden uczestnik, nadsyła jedno zgłoszenie na konkurs. W przypadku nadesłania więcej niż jednego zgłoszenia przez uczestnika, organizator wybiera jedno z nich.

4. Prace do konkursu kwalifikuje organizator,

5. W przypadku nadejścia równo lub więcej niż 3 zgłoszeń różnych uczestników do konkursu, zostanie uruchomione głosowanie internetowe, w którym użytkownicy wybiorą zwycięzkie teksty. W głosowaniu uczestniczyć mogą wszyscy użytkownicy wegemaluch.pl

6. W przypadku nadejścia mniej niż 3 zgłoszeń, nagroda zostanie przydzielona uczestnikowi biorącemu udział w konkursie w drodze losowania.

7. W przypadku uzyskania przez użytkowników takiej samej ilości głosów nagrody zostaną rozlosowane pomiędzy uczestników, którzy uzyskali taką samą ilość głosów.

8. W przypadku nadejścia jednego zgłoszenia do konkursu - o przydzieleniu nagrody decyduje Fundator.

9. Zostaje przyznana jedna nagroda w postaci indywidualnej książki z przygodami Twojego dziecka.

§ 5. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciagu 7 dni kalendarzowych od ostatecznej daty przyjmowania prac. Zwycięzca otrzyma nagrodę pocztą.

2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomosci uczestników konkursu na stronie internetowej wegemaluch.pl

3. Laureat zostanie powiadomiony o wynikach konkursu na stronie wegemaluch.pl.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu doręczenia nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Dane osobowe przekazane w celu realizacji dostawy nagrody są usuwane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysyłki nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5. Nie istnieje możliwość przekazania nagrody osobie trzeciej, zamiany nagród na wartość pieniężną lub inne towary.

§ 6. NAGRODY

1. Dla zwyciężców przyznane zostaje - stworzenie indywidualnej książki z przygodami swego dziecka ufundowaną przez mojabaja.pl

2. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

§ 7. Nadużycia

1. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym a w szczególności:

1.a wykrycia głosowania z tego samego komputera na różnych kontach użytkowników,

1.b wykrycia głosowania przez zewnętrzne serwery proxy,

1.c używania sieci komórkowych celem częstej zmiany IP.

Organizator dyskwalifikuje oddane w ten sposób głosy.

2. W przypadku nadesłania kilku zgłoszeń na konkurs, gdzie użyto do tego celu różnych kont użytkownika, które pokrywać się będą z tymi samymi sieciami internetowymi, bramkami dostępu, identyfikatorami komputerów lub innych urządzeń z dostępem do internetu.

Organizator dyskwalifikuje takie zgłoszenia do konkursu.

3. W przypadku powtarzania się przypadków omijania zabezpieczeń przed nadużyciami Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta / kont użytkownika bezpowrotnie.

§ 8. Uwagi Końcowe

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z prac konkursowych, a szczególnie do ich publikowania na stronach internetowych Organizatora, Patronów i Fundatorów Konkursu oraz późniejszego wykorzystania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na które nie miał wpływu, lub które powstały bez jego winy, w szczególności za: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione; problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego, lub niezależnych od Organizatora, nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy konkursowej.

5. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

Poprawiono: poniedziałek, 18, luty 2013 15:42

Odsłony: 1766
Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?