WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Przemoc to forma bezsilności, rozmowa z Lucyną Kicińską z Fundacji Dzieci Niczyje

przemoc to forma bezsilnościPrzemoc co kryje się pod tym słowem? Jak je rozumieć?

Przemoc to bardzo szerokie pojęcie. To nie tylko bicie, które pozostawia widoczne ślady – siniaki, zadrapania czy złamaną rękę, to także szarpanie czy popychanie. Z drugiej strony jest także przemoc emocjonalna: wyzywanie, przezywanie, umniejszanie wartości danej osoby, zastraszanie czy izolowanie. Oczywiście w pojęciu ‘przemoc’ znajduje się wykorzystywanie seksualne. Ma ono miejsce wtedy, gdy osoba doświadcza kontaktu seksualnego, niestosownego, erotycznego zachowania, na który się nie godzi, Pamiętajmy, że jeśli mówimy o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, to zgoda czy forma wykorzystania nie ma znaczenia – zawsze jest to przemoc.

Przemoc to też zaniedbywanie, np. gdy dziecko nie jest ubrane odpowiednio do pory roku – zimą nosi letnie buty lub na odwrót, gdy nie są zapewniane jego podstawowe potrzeby. W obecnych czasach popularność w tym negatywnym słowa znaczeniu zyskuje cyberprzemoc. Ludzie coraz częściej pozwalają sobie na piętnowanie innych – obrażanie, publikowanie ośmieszających filmików, zdjęć, oczywiście bez zgody osoby na niej występującej.

Komentarze jak i kontekst zamieszczonego materiału w Internecie może być równie krzywdząca i bolesna jak pozostałe formy przemocy. O przemocy warto pomyśleć z pozycji ofiary, dla której czyjeś zachowanie może być ogromnym ciosem, mającym konsekwencje w dalszym życiu.

 

przemoc to forma bezsilnościPrzemoc co kryje się pod tym słowem? Jak je rozumieć?

Przemoc to bardzo szerokie pojęcie. To nie tylko bicie, które pozostawia widoczne ślady – siniaki, zadrapania czy złamaną rękę, to także szarpanie czy popychanie. Z drugiej strony jest także przemoc emocjonalna: wyzywanie, przezywanie, umniejszanie wartości danej osoby, zastraszanie czy izolowanie. Oczywiście w pojęciu ‘przemoc’ znajduje się wykorzystywanie seksualne. Ma ono miejsce wtedy, gdy osoba doświadcza kontaktu seksualnego, niestosownego, erotycznego zachowania, na który się nie godzi, Pamiętajmy, że jeśli mówimy o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, to zgoda czy forma wykorzystania nie ma znaczenia – zawsze jest to przemoc.

Przemoc to też zaniedbywanie, np. gdy dziecko nie jest ubrane odpowiednio do pory roku – zimą nosi letnie buty lub na odwrót, gdy nie są zapewniane jego podstawowe potrzeby. W obecnych czasach popularność w tym negatywnym słowa znaczeniu zyskuje cyberprzemoc. Ludzie coraz częściej pozwalają sobie na piętnowanie innych – obrażanie, publikowanie ośmieszających filmików, zdjęć, oczywiście bez zgody osoby na niej występującej.

Komentarze jak i kontekst zamieszczonego materiału w Internecie może być równie krzywdząca i bolesna jak pozostałe formy przemocy. O przemocy warto pomyśleć z pozycji ofiary, dla której czyjeś zachowanie może być ogromnym ciosem, mającym konsekwencje w dalszym życiu.

 

Tabu już nie jest tabu

 

Nie ma dnia żeby media nie donosiły o kolejnym przypadku znęcania się nad dzieckiem. Media zauważyły ten temat. Czy tak było zawsze, ale do nas te informacje nie docierały?


media o przemocy wobec dzieciMedia dostrzegły temat. Coraz częściej podejmuje się zagadnienie przemocy nie tylko wobec dzieci i młodzieży, ale również wobec dorosłych. Dzieje się tak, ponieważ mamy lepszy i łatwiejszy dostęp do różnych informacji: badań, analiz, z których możemy wyciągać wnioski. To oczywiście ma swoje bardzo dobre strony, ponieważ zaczynamy zauważać i reagować na zjawiska przemocy. Przestajemy być nieczuli. Z drugiej jednak strony media mogą ułatwiać występowanie przemocy – tak dzieje się przy cyberprzemocy, która możliwa jest dzięki istnieniu Internetu i nowych technologii.

Media pokazują też przemoc - młodzi ludzie ‘wrzucają’ do Internetu filmiki z pobicia rówieśnika, a wszystkie serwisy informacyjne pokazują go. I tu wszystko zależy od dziennikarzy jak problem zostanie przedstawiony. Bo jeżeli zostawią to bez komentarza, dla samego faktu nowej informacji, czy napiętnowania agresji, to niestety, ale być może zachęcą inną młodą osobę do powielania podobnych zachowań. Ale jeżeli media konkretny filmik ‘ubiorą’ w odpowiedni komentarz i poradę co zrobić i gdzie się zgłosić po pomoc – to wtedy ma to sens. Może dzięki temu ofiara lub świadek przemocy zrozumie, że jest sens prosić o pomoc, że pozostanie samemu sobie z problemem może złamać komuś życie.

Pamiętajmy, że młodzież w wieku 12-13 lat – to ludzie, którzy dążą do akceptacji ze strony grupy. Jeżeli ta ich odrzuci stosując jakąkolwiek formę przemocy – to może dojść do tragedii.

Pomoc

Gdzie szukać pomocy?


pomoc dla ofiar przemocyOsoby, które doświadczają przemocy bardzo często wstydzą się i boją mówić o tym, co je spotyka. Pomocne mogą wtedy okazać się telefony zaufania, w Polsce działa ich wiele. W Fundacji Dzieci Niczyje codziennie w godzinach 12.00 - 20.00 działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. Pod ten numer może zadzwonić każda młoda osoba i anonimowo porozmawiać o swoich problemach. Poza tym można też skorzystać ze strony www.116111.pl która umożliwia przesłanie anonimowej wiadomości online przez całą dobę. Na każde pytanie zostanie udzielona odpowiedź. W 116 111 nie dajemy gotowych rad i rozwiązań – zastanawiamy się z młodą osobą, kto spośród osób, które zna, mógłby pomóc.

Warto przełamać wstyd i strach, mówić o doświadczeniu przemocy bliskim, w szkole, szukać pomocy w instytucjach działających lokalnie.

Ofiary przemocy

przerażone dzieckoZ jakimi najczęściej przypadkami przemocy spotkają się dzieci?

 

Statystyki Telefonu 116 111 z 2012 roku, pokazują, że najczęściej dzieci doświadczały przemocy emocjonalnej, np. były zastraszane, wyzywane, umniejszano ich osiągnięciom. Poza tym dzieci opowiadały o przemocy fizycznej - były bite, popychane, niszczono im rzeczy. Najczęściej takie sytuacje powtarzały się wielokrotnie, rzadkością były rozmowy, w których dzieci i młodzież mówiły o jednokrotnym doświadczeniu przemocy.

 

Fundacja Dzieci Niczyje w 2013 roku opublikowała raport nt. Przemocy wobec dzieci w Polsce. Badanie przeprowadzono w październiku i listopadzie 2012 roku na reprezentatywnej grupie nastolatków w wieku 11-17 lat.

Wyniki mówią same za siebie:

Zdecydowana większość (71%) młodzieży w wieku 11–17 lat doświadczyła przynajmniej jednej z badanych form wiktymizacji (tj. padła ofiarą jednej z form przemocy). Respondenci najczęściej doświadczali przemocy rówieśniczej – 59%, niemal dwa razy mniej respondentów (34%) było ofiarami przemocy ze strony osób dorosłych. Co czwarty z badanych (27%) padł ofiarą przestępstwa konwencjonalnego (wandalizmu, rozboju lub napaści), co piąty (18%) był świadkiem przemocy. 9% respondentów przyznało, że doświadczyło wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 6% – wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym. Również 6% doświadczyło zaniedbania. Chłopcy częściej niż dziewczyny byli ofiarami przemocy rówieśniczej (66% do 52%) oraz konwencjonalnej (31% do 23%). Natomiast wykorzystywanie seksualne bez kontaktu fizycznego doświadczane było częściej przez dziewczyny (12%) niż chłopców (6%).

W przypadku przemocy ze strony dorosłych, wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym oraz zaniedbania różnice dla obu płci nie przekraczają 3%.

W 2012 r. Policja zarejestrowała 19 172 małoletnich ofiar przemocy domowej.

Źródła przemocy

Rodzice mordują dzieci, bo płakały, biją, maltretują, wyzywają. Czy próbowali Państwo znaleźć odpowiedzieć na pytanie dlaczego ludzie dziczeją a wartości przestają istnieć?

 

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi program ‘Dobry Rodzic - Dobry Start’. W ten sposób staramy się pokazać i uświadomić młodym rodzicom, że rodzicielstwo to trudna praca, i warto w niej prosić o wsparcie. Oczywiście dzieckodobry rodzic dobry start to najwspanialsza istota na świecie, ale jego posiadanie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. W naszym społeczeństwie wymaga się od rodziców bycia idealnymi i wszechwiedzącymi. Ta presja sprawia, że niektórzy nie wytrzymują i w sytuacjach dla nich stresowych, np gdy dziecko nieustannie płacze czy krzyczy, połączone z brakiem wiedzy i wsparcia, decydują się na kroki ostateczne.

Polecamy rodzicom warsztaty umiejętności rodzicielskich – również w okresie oczekiwania na dziecko, ważną rolę odgrywają też szkoły rodzenia, grupy wsparcia, kluby rodziców – wszystkie miejsca, gdzie rodzice mogą porozmawiać z innymi rodzicami na temat swoich obaw, bezsilności, braku wiedzy. Kontakt ze specjalistami czy innymi rodzicami pozwala rozładować i uspokoić emocje, a to jest niezwykle potrzebne. Przede wszystkim przyszli lub młodzi rodzice dowiadują się, że nie tylko oni nie wiedzą wszystkiego, że inni też odczuwają np. frustrację i że jest to normalne, nie świadczy o naszej beznadziejności w roli rodziców, których otacza zawsze uśmiechnięty świat.

Klaps=przemoc

Wyobraźmy sobie sytuację - matka lub ojciec na ulicy daje dziecku klapsa bo mały wbiegał na ulicę. Widząca to osoba powinna zareagować czy zaufać rodzicom, którzy uratowali dziecku życie? Gdzie jest granica, kto ją może określić i powiedzieć kiedy reagować a kiedy zaufać, że działa się w dobrej wierze?

 

Dla mnie samo dawanie klapsa jest już formą przemocy. Uderzenie dziecka w przytoczonej sytuacji świadczy o naszej złości i bezsilności, ale też o lęku o dziecko i jego bezpieczeństwo. Moim zdaniem w takich sytuacjach należy dziecku – nawet bardzo małemu - tłumaczyć do czego może doprowadzić jego zachowanie. Poza tym jeżeli wiemy, że dziecko mimo naszych tłumaczeń będzie wbiegało na ulicę – po prostu trzymajmy je za rękę. Klaps nie jest formą przekazu, i nie przynosi rezultatów, które chcielibyśmy osiągnąć. Dziecko nie rozumie, dlaczego rodzic je uderzył, nie dowiaduje się, że np. wbieganie na ulicę jest niebezpieczne, że rodzic boi się o jego bezpieczeństwo, nie dowiaduje się też, jakiego zachowania rodzic od niego oczekuje. Tylko rozmowa z dzieckiem przynosi zamierzony skutek.

Uwrażliwić ludzi

W mediach zaczynają pojawiać się kampanie reklamowe mające na celu uwrażliwić ludzi na krzywdę dzieci tak by widząc przypadki przemocy zareagowali. Czy Państwa zdaniem odnosi to skutek - ludzie zaczynają widzieć zło? Jaki jest najlepszy sposób aby wstrząsnąć drugim człowiekiem i przypomnieć mu, że nie ma prawa krzywdzić najsłabszych?

 

Tu wracamy do dobrej roli mediów. Widzimy przekaz, że nie mamy czego się bać, wstydzić reagując na każdą formę przemocy. Oczywiście podchodząc do agresora każdy z nas się boi czy nie dostanie w twarz, czy ktoś na niego nakrzyczy, ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i mamy więcej możliwości obronienia się niż dzieci czy osoby słabsze. Trzeba reagować dając przykład innym, że nie ma zgody na agresję. Bo ona niczego dobrego nie wnosi, a jedynie niszczy czyjeś życie fizycznie i psychicznie.


Dla wegemaluch.pl Lucyna Kicińska, koordynatora Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Fundacja Dzieci Niczyje.Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Poprzedni Następny
Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy otwarci na współpracę

Wywiad

Podstawowa szkoła imienia Stanisława Kostki Potockiego nr. 261, lokalizacja warszawski wilanów. Od razu, bez owijania w bawełnę poruszam temat stołówki. Muszę przyznać, że dawno nie byłam tak miło zaskoczona. Pełna współpraca - wegetarianizm - proszę...

Zdrowie na talerzu, rozmowa z Iwoną Kibil, specjalistą ds. żywienia

Zdrowie na talerzu, rozmowa z Iwoną Kibi…

Wywiad

Od kiedy i dlaczego zostałas weganką? Jestem weganką od kilku lat (nie potrafię dokładnie sprecyzować od kiedy) i przechodziłam w ten nurt żywienia stopniowo. Od czasu liceum byłam wegetarianką jedzącą nabiał...

Polskie Towarzystwo Dietetyki. Prawidłowe odżywianie to styl życia, dr. inż. Danuta Gajewska

Polskie Towarzystwo Dietetyki. Prawidłow…

Wywiad

Temat zdrowego i świadomego jedzenia zagościł na dobre w m.in. mediach i internecie. Czy to jest nowa moda, która zaraz minie? To nie jest krótkotrwała moda na zdrowe żywienie tak jak...

Urszula Dudziak, Życie jest cudowne

Urszula Dudziak, Życie jest cudowne

Wywiad

Zostajesz poproszona o napisanie piosenki obrazującej Twoje życie. Jaki miałaby ona tytuł? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja traktuje to wszystko co mnie spotkało, to moje...

Czesław i Elżbieta Lang, weganizm - nasza droga do zdrowia

Czesław i Elżbieta Lang, weganizm - nasz…

Wywiad

Kiedy i dlaczego zmieniliście styl życia? Czesław Lang:Stało się to trochę przypadkiem, trochę też z konieczności rzeczy, ponieważ w pewnym momencie mojego życia miałem problemy ze zdrowiem. Miałem problemy z arytmią, miałem...

Wegetarianizm po czesku, rozmowa z Jitka Skočková

Wegetarianizm po czesku, rozmowa z Jitka…

Wywiad

Ilu wegetarian i wegan jest w Czechach? Dysponujemy tylko badaniami przeprowadzonymi w 1999 roku przez firmę Stemmark. Według ich raportu w Republice Czeskiej żyje ok. 2% wegetarian. To jednak są już...

Wege po angielsku, rozmowa z Liz O'Neill z brytyjskiego The Vegetarian Society

Wege po angielsku, rozmowa z Liz O'Neill…

Wywiad

Jaki jest stosunek Anglików do wegetarianizmu i weganizmu? Wegetarianizm jest traktowany jak coś 'normalnego', natomiast weganizm staje się coraz bardziej popularny. Oczywiście argumenty na rzecz weganizmu są powszechnie znane. Jednak większość...

Wegetarianizm w wydaniu bułgarskim - rozmowa z Lubomir'em Stoyanov'em

Wegetarianizm w wydaniu bułgarskim - roz…

Wywiad

Ilu wegetarian żyje w Bułgarii?Nie ma oficjalnych statystyk, ale sądzę, że jest to około 2-3% populacji.Od kiedy działa Wasza organizacja i ilu ma członków?Bułgarski wegetarianim i weganizm odrodził się w...

Mariusz Gierszewski, dziennikarz radia Zet. Wege dla mediów nie istnieje

Mariusz Gierszewski, dziennikarz radia Z…

Wywiad

Wegetarianizm i weganizm to tematy medialne czy tematy, których nie warto podejmować?To tematy, które trzeba podejmować, ale warto pamiętać, że dla mainstreamowych mediów są to tematy poboczne. Media ogólnopolskie sięgają...

Dieta tradycyjna jest dietą zabójczą, rozmowa z Prof. Januszem Książykiem

Dieta tradycyjna jest dietą zabójczą, ro…

Wywiad

Dieta wegetariańska wśród dzieci wzbudza wiele kontrowersji. Jak to się stało że Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" promuje ten sposób żywienia? Zespół lekarzy z CZD wychodzi z założenia, że promowanie...

Wegetarianizm, to spokojna, kojąca muzyka. Piotr Sawicki -  Pola Quartet Jazz

Wegetarianizm, to spokojna, kojąca muzyk…

Wywiad

Świat muzyka to świat dźwięków - czy od razu po przebudzeniu - obrazy, słowa, gesty układają się w nuty?Raczej melodie pojawiają się w mojej głowie pod wpływem różnych emocji. To...

Magdalena Środa. Mój wegetarianizm jest procesem

Magdalena Środa. Mój wegetarianizm jest …

Wywiad

Coraz częściej i głośniej mówi się o wegetarianizmie i wegetarianach. Ale również przy tej okazji przeciwnicy mają bardzo dużo do powiedzenia. Dlaczego w Polsce nie ma tolerancji dla nietradycyjnego życia?Bo...

Agnieszka Kaczanowska. Matki to mistrzynie zarządzania czasem.

Agnieszka Kaczanowska. Matki to mistrzyn…

Wywiad

Mama +dziecko + praca czy jedna kobieta może połączyć te składniki bez rezygnacji z siebie i swojego życia? Być może to mieszanka wybuchowa ;-) ale jakże ekscytująca! A tak na serio...

Fanatyzm jest niezdrowy, rozmowa z psycholog Dorotą Hołówką

Fanatyzm jest niezdrowy, rozmowa z psych…

Wywiad

Wegetarianizm i weganizm to tylko dieta czy również sposób myślenia, życia?Dla mnie jest to przede wszystkim sposób życia. Zauważyłam dużą zależność pomiędzy rozwojem osobistym, a sposobem odżywiania się, im więcej...

Pozytywna nienormalność, rozmowa z Anitą, matką i testerką kosmetyków

Pozytywna nienormalność, rozmowa z Anitą…

Wywiad

Od kiedy testujesz kosmetyki dla dzieci i kobiet?Kosmetyki dla kobiet testuję od czasu kiedy ich zaczęłam używać – jak każda z nas. Przecież kupując nowy kosmetyk nigdy nie ma się...

Julia Pietrucha. Nie godzę się na cierpienie zwierząt

Julia Pietrucha. Nie godzę się na cierpi…

Wywiad

Życie jest.... zaskakujące. Wiele rzeczy dzieje się obok nas, ale często nie zwracamy na nie uwagi. Dlatego staram się mieć otwarty umysł, słuchać ludzi, rozmawiać z nimi, żeby niczego nie przeoczyć. Budzi...

Katarzyna Bogucka. O ilustrowaniu dziecięcego świata

Katarzyna Bogucka. O ilustrowaniu dzieci…

Wywiad

Dzieci to bardzo wymagający odbiorcy - nie boi się Pani konfrontować swojej wizji ze światem Najmłodszych?Dzieci to przede wszystkim bardzo otwarci odbiorcy. Ich świat, a może bardziej jego otoczenie jest...

Lucyna Wieczorek. Dojrzewalnia róż

Lucyna Wieczorek. Dojrzewalnia róż

Wywiad

Dojrzewalnia Róż - co kryje się pod tą nazwą?Dojrzewalnia to przestrzeń sprzyjająca rozwojowi. Jesteśmy siecią kobiecych organizacji, które współpracują realizując projekty rozwojowe dla kobiet takiej jak właśnie startujący Festiwal PROGRESSteron...

Dominika Zaręba. Ekożycie bez granic

Dominika Zaręba. Ekożycie bez granic

Wywiad

Ekoturystka - brzmi ciekawie, intrygująco, ale również tajemniczo. Co kryje się pod tym hasłem?Ekoturystyka to styl podróżowania bliskiego naturze, aktywny i poznawczy. To podróżowanie w miejsca wyróżniające się bogactwem przyrody...

Marta Sobiło. Bo prawdziwe BLW dzieje się ‘przy okazji’

Marta Sobiło. Bo prawdziwe BLW dzieje si…

Wywiad

Wegetarianizm to dla Ciebie?Coś o co starałam się bardzo długo. Od lat. Pierwsza próba w 1LO- jakieś 15 lat. Pół roku bez mięsa, cała rodzina z wieczną pretensją. Ostatecznie pogorszył...

Agnieszka Mocarska. Wszystko ma duszę

Agnieszka Mocarska. Wszystko ma duszę

Wywiad

Wegetarianizm to dla Ciebie?Compassion over cruelty. Podoba mi się świat, w którym nie zabija się, nie poniża – ogólnie nie używa nikogo. Bliski jest mi indiański animizm, według którego wszystko...

Jola Słoma, Mirek Trymbulak. Smak smakuje węchem

Jola Słoma, Mirek Trymbulak. Smak smakuj…

Wywiad

Jak smakuje smak? Jola Słoma: Smak smakuje węchem. Niestety okazuje się, że bez węchu nie ma smaku. Przekonałam się o tym, gdy po powrocie z Indii zachorowałam na zapalenie płuc...

Karolina Gruszka. Wegetarianizm jest spójną częścią mnie

Karolina Gruszka. Wegetarianizm jest spó…

Wywiad

Od kiedy i dlaczego została Pani wege?Wegetarianką zostałam w siódmej klasie podstawówki. Wspólnie z przyjaciółką zaczęłyśmy interesować się problemami związanymi z ekologią, ochroną zwierząt. Po raz pierwszy prawdziwie uświadomiłam sobie...

Zwierze nie jest rzeczą wywiad z Cezarym Wyszyńskim

Zwierze nie jest rzeczą wywiad z Cezarym…

Wywiad

Budzisz się rano i o czym myślisz?Zastanawiam się czy będą dzisiaj korki w drodze do siedziby fundacji, co jest do zrobienia tego dnia – chyba o tym samym, co każdy...

Michał Olszański. Zwierzęta uczą miłości

Michał Olszański. Zwierzęta uczą miłości

Wywiad

Świat bez zwierząt byłby……Świat bez zwierząt byłby pusty i bezbarwny. W Pana domu schronienie znalazły cztery psy i dwa koty. Jak do Pana trafiły i czym Pana ujęły?Od 20 lat mieszkamy...

Pies za kratkami wywiad z mjr Romanem Paszko

Pies za kratkami wywiad z mjr Romanem Pa…

Wywiad

„W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę”  A Camus Przyjaciele, czyli pies w celiPod taką nazwą programu kryje się przyjaźń jaka tworzy się pomiędzy skazanymi, biorącymi udział w programie...

Magda Kumorek - Życie jest cudem

Magda Kumorek - Życie jest cudem

Wywiad

Magda Kumorek to spokojna woda czy nieokiełznany żywioł? Morze, które czasem bywa wzburzone. Czym jest dla Pani życie? Cudem. Co ceni a czego nienawidzi Pani u ludzi? Cenię szczerość i pasje ,nie lubię chamstwa i...

Patrycja Kosiarkiewicz - Słucham duszy

Patrycja Kosiarkiewicz - Słucham duszy

Wywiad

Wegetarianizm to dla Pani? Jedyna opcja. Od kiedy i dlaczego została Pani wegetarianką? Jestem vege od 1998. Dlaczego? Cóż, z powodów duchowych. Praktykuję pracę nad świadomością - gdy się to robi na poważnie...

Paulina Przybysz - Świat będzie lepszy

Paulina Przybysz - Świat będzie lepszy

Wywiad

Bycie wege to dla Ciebie....Rzecz naturalna. Zjedzenie mięsa jest dla mnie abstrakcyjne jak spożycie na przykład kawałka styropianu. Po prostu nie wiem po co miałabym robić coś tak dziwnego i...

Agata Buzek. Świadomy wegetarianizm

Agata Buzek. Świadomy wegetarianizm

Wywiad

Wegetarianizm to dla Pani.... Naturalna i prosta konsekwencja moich przekonań.Kocham zwierzęta i nie wyobrażam sobie że raz się nimi zachwycam, głaszczę, a za chwilę zjadam – i nie pamiętam że w...

Małgorzata Desmond o wegedzieciakach

Małgorzata Desmond o wegedzieciakach

Wywiad

Jak współczesna medycyna zapatruje się na dietę wegetariańską i wegańską wśród dzieci? Największe medyczne bądź żywieniowe organizacje na świecie, takie jak American Dietetic Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyków), British Dietetic Association (Brytyjskie...

Sylwia Chutnik, prezes Fundacji MaMa dla wegemaluch.pl

Sylwia Chutnik, prezes Fundacji MaMa dla…

Wywiad

Sywila Chutnik to cicha woda czy trudny do ujarzmienia żywioł? To, oczywiście, zależy od sytuacji. Zazwyczaj jestem jednak spokojnym żywiołem.   Jesteś prezesem fundacji MaMa, czym się zajmujecie? Nasza fundacja zajmuje się szeroko pojętymi...

Dezerter dla WegeMaluch.pl

Dezerter dla WegeMaluch.pl

Wywiad

Wegetarianizm to tylko dieta czy też sposób na życie?Krzysztof Grabowski: Myślę, że jedno i drugie. Jeżeli podjęło się świadomą decyzję o rezygnacji z jedzenia mięsa, to siłą rzeczy wybrało się...

Barbara Labuda, wegetarianka od 20 lat

Barbara Labuda, wegetarianka od 20 lat

Wywiad

Jak wegetarianizm pojawił się w Pani życiu?Wegetarianizm pojawił się w moim życiu przeszło 20 lat temu, głownie dzięki  rozmowom o tym w jaki sposób hodowane są zwierzęta na ubój i...

Maria Szyszkowska 'O istocie wegetarianizmu'

Maria Szyszkowska 'O istocie wegetariani…

Wywiad

Wegetarianizm to dla Pani...Wegetarianizm jest dla mnie wyrazem szacunku dla zwierząt. Jest też zarazem protestem wobec swoistego kanibalizmu. Jest też wyrazem protestu wobec bestialskich metod hodowli drobiu i bydła. Jest...

Jedynie mądrze przemyślany, zbilansowany jadłospis wegetariański może być zdrowy.

Jedynie mądrze przemyślany, zbilansowany…

Wywiad

Rozmowa z Agnieszką Biernat, weganką od 21 lat, terapeutą-dietetykiem, właścicielką Gabinetu Dietoterapii na temat znaczenia diety w życiu dziecka w okresie niemowlęctwa oraz przedszkolnym. Dlaczego dieta odgrywa tak ważna rolę w...

Natalia Przybysz - jest mi coraz lepiej wśród bliskich

Natalia Przybysz - jest mi coraz lepiej …

Wywiad

O swoim prywatnym wegeświecie dla wegemaluch.pl opowiada Natalia Przybysz - Od kiedy i z jakich powodów przeszłaś na wegetarianizm?To było chyba w piątej klasie podstawówki. Nasza mama próbowała wszystkiego by wyleczyć się...

Każdy ma prawo decydować o tym, co znajduje się na jego talerzu.

Każdy ma prawo decydować o tym, co znajd…

Wywiad

Z Moniką Mrozowską o byciu "wege" - Wegetarianizm jest dla Ciebie......czymś tak naturalnym jak oddychanie :-) - Jak wegetarianizm kształtuje osobowość młodego człowieka?Bardzo wpływa na wzrost empatii i mam wrażenie, że...

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?